Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

392 resultaten gevonden

THEMA: BURGERSCHAP

Valk, Renske ; Schraa, Lennart ; Doornekamp, Ronald ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Reeks artikelen over burgerschap:06 Kom uit je bubbel!Lennart Schraa en Ronald DoornekampHoe het Meander College in Zwolle systematisch en doelgericht b...

EFFECTIVITEIT VAN INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S OM ONDERWIJSACHTERSTANDEN IN TE HALEN: EEN EERSTE OVERZICHT VAN INTERNATIONALE EN NEDERLANDSE LITERATUUR

Kortekaas-Rijlaarsdam, Anne Fleur ; Turkeli, R. ; Vries, R. de ; — 2020

Veel scholen werken aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben ...

DE GOUDEN WEKEN VOOR EEN GOED BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Online artikel met toelichtende video's over een goed begin van het schooljaar. Het begin van het schooljaar is van belang om een goede basis te leggen ...

GOED GESPREK MET OUDERS: TIPS VOOR DE GOUDEN DRIEHOEK

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet zo gemakkelijk als er iets speelt, zoals een tegenvallend schooladvies of vermoedens van verwaarlozing...

IMPLEMENTEREN EN LEREN

Akkermans-Rutgers, Marlot ; Doornenbal, Jeanette ; Kassenberg, Annelies ; Pedagogiek, — 2020

Met deze studie wordt (a) inzicht verkregen in de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All die gericht is op het stimuleren va...

DE VREEDZAME SCHOOL [versie 4 2020]

Scheltema, Hans ; Ven, Mirjam van der ; — 2020

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school...

EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

Haaften, Suzanne van ; Gifted@248, — 2020

Suzanne van Haaften boog zich over de kwestie dat er op school regelmatig ervaren wordt dat de ouders van hoogbegaafde kinderen er moeite mee hebben om ...

DE STAAT VAN DE OUDER 2020

Ouders & Onderwijs ; — 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs...

HET TIENMINUTENGESPREK DOE JE ZO

Dekkers, Floortje ; De Nieuwe Leraar, — 2020

In dit artikel wordt er besproken hoe het tienminutengesprek kan worden vormgegeven om te dienen als waardevol contactmoment. Art Nieuwenbroek, ort...

OUDERBETROKKENHEID IN VVE EN PRIMAIR ONDERWIJS - EEN OVERZICHT

NRO, Den Haag ; — 2020

Themapagina van het NRO met onderzoeksresultaten over ouderbetrokkenheid in VVE en primair onderwijs.