Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

352 resultaten gevonden

MET PLEZIER NAAR SCHOOL

Pameijer, NoĆ«lle ; — 2021

Een boek over het belang van ouderbetrokkenheid en positief samenwerken en wat leraren kunnen doen om de betrokkenheid van ouders te vergroten en de sam...

OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN? BEGIN BIJ JEZELF

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

Dit artikel gaat over hoe leraren het beste ouders kunnen betrekken bij de school. Nu met corona de oudercontacten grotendeels online plaatsvinden, verg...

LEZEN UIT NIEUWSGIERIGHEID

Ganzeman, Femke ; Meertaal, — 2021

Een artikel over het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen. Om kinderen te motiveren om te gaan lezen is het van belang dat zij inzien waarom ze ...

HOE KUN JE IN EEN DRIEHOEKSGESPREK TUSSEN LEERKRACHT, LEERLING EN OUDERS EEN ACTIEVE DEELNAME VAN OUDERS BEVORDEREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2021

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Driehoeksg...

HOE KUNNEN SCHOLEN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS THUIS VERSTERKEN?

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

Een online artikel over de ouderbetrokkenheid thuis. Onder ouderbetrokkenheid thuis wordt verstaan dat ouders met hun kind in gesprek gaan over school e...

BRUGGEN BOUWEN MET OUDERS

Vries, Peter de ; Bij de les, — 2020

Een artikel over de ouderbetrokkenheid. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie, ouderverantwoordelijkheid en ouderbetrokken...

OUDERBETROKKENHEID BIJ NIEUWKOMERS VANUIT TWEE PERSPECTIEVEN

Goedhart, Ria ; Platform Praktijkontwikkeling (PLPO), Utrecht ; — 2020

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren zetten daarom stevig in op het ...

SCHOOLFACTOREN EN LERAARSBEKWAAMHEDEN IN VERNIEUWINGSSCHOLEN

Claessen, J. ; Camp, Gino ; Evers, Arnoud ; Open Universiteit ; NRO, Den Haag ; — 2020

Om antwoord te krijgen op de vraag waarom het sommige scholen wel lukt om complexe vernieuwingen te realiseren, hebben onderwijswetenschappers van de Op...

OUDERBETROKKENHEID EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP - TWEELUIK (2)

Ploeg, Piet van der ; Vries, Peter de ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over ouderbetrokkenheid en burgerschap. Een samenvatting van deel een is opgenomen in deze themabes...

KAN EEN OUDERKAMER EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KIND EN DE ONTMOETING VAN VERSCHILLENDE GROEPEN OUDERS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Ouderkamer...