Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

371 resultaten gevonden

THEMA: FOCUS OP KANSENGELIJKHEID

Maarse, Jan ; Westerhuis, Anneke ; Hendriks, Sietske ; De Nieuwe Meso, — 2020

Artikelen over gelijke kansen in het onderwijs:46 Introductie op het thema kansenongelijkheidJan Maarse, Anneke Westerhuis, Sietske Hendriks, Arie Oltho...

WAT WERKT IN DE STRIJD TEGEN ONDERWIJSACHTERSTAND?

Boer, Susan de ; Podium, — 2019

In vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken er onder welke omstandighed...

THEMA: OUDERBETROKKENHEID

Diender, Annette ; Isphording, Christel ; Mulders, Yvonne ; Bij de les, — 2020

Een reeks artikelen over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en mbo:Ouderbetrokkenheid aan de keukentafelAnnette DienderDe meeste scholen zij...

RETROLEZEN

Cubiss ; — 2020

Retrolezen is een leesbevorderingsproject van Stichting Cubiss (ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en in...

SAMENWERKEN MET OUDERS

Smid, Esther ; Kiddo, — 2020

Juist in de babyopvang is het opbouwen van een vertrouwensband met kersverse ouders van groot belang. Veel pedagogisch medewerkers ervaren het samen zor...

PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE KINDEREN

Graas, Dorien ; Pedagogiek in Praktijk, — 2020

In dit artikel wordt de bewuste keuze voor speciaal onderwijs in de twintigste eeuw besproken, hierbij wordt ook aandacht besteed aan de deskundigheidsb...

OP SCHOOL EEN ENGELTJE, THUIS BOOS EN OVERPRIKKELD

Buruma, Marrit ; Blijd-Hoogewys, Els ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2020

Kinderen met autisme kunnen grote verschillen laten zien in hun gedrag. Zo kan een leerling zich op school ‘voorbeeldig’ gedragen en een gro...

VOL POTENTIEEL

Vantieghem, Wendelien ; Putte, Inge van de ; — 2019

Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking. Leerkrachten voelen zich niet alti...

STIMULERING VAN GELETTERDHEID MET OUDER-KINDPROGRAMMA'S VOOR KINDEREN IN ACHTERSTANDSSITUATIES

Steensel, Roel van ; Fikrat-Wevers, Suzanne ; Bramer, Wichor ; Stichting Lezen, Amsterdam ; Stichting Lezen Reeks, — 2019

In deze meta-analyse wordt verslaggedaan van de effecten en werkzame elementen van ouder-kindprogramma’s die worden ingezet om de geletterde thuis...

GELUKSKOFFER

Boer, Clara den ; Appel- den Boer, Anke ; — 2019

De Gelukskoffer is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie. Voor iedere gro...