Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

327 resultaten gevonden

KWESTIE VAN DOEN

Derks, Anke ; Roozenbeek, Jon ; Roozenbeek, Thom ; — 2020

Interviews met medewerkers in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg. Er is ook met kinderen gesproken.  Onderwerp van de interviews was het perspe...

KLASSEN KENNISBANK

— 2021

Kennisbank over gelijke kansen in de klas, met de verhalen uit de docuserie Klassen als inspiratiebron of gespreksstarter. De Kennisbank bestaat ui...

DE 151 VAN DE GKA

Gelijke Kansen Alliantie ; — 2021

De Gelijke Kansen Alliantie heeft een bundel van 151 gelijke kansen interventies gepubliceerd. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herken...

DE OVERSTAP VAN PO NAAR VO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2021

Handreiking van het ministerie van OCW in samenwerking met SLO en zeven basisscholen over de overgang van het po naar het vo. De handreiking is bedoeld ...

DE GOUDEN WEKEN VOOR EEN GOED BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Online artikel met toelichtende video's over een goed begin van het schooljaar. Het begin van het schooljaar is van belang om een goede basis te leggen ...

NIEUWE STANDAARDEN OUDERBETROKKENHEID

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2021

In dit artikel bespreekt Peter de Vries zijn twaalf 'Nieuwe Standaarden Ouderbetrokkenheid'. Hij formuleert twaalf ijkpunten om ouderbetrokkenheid const...

PROFESSIONALISEREN VOOR BLIJVEND BETER ONDERWIJS

Kokee, Sabine ; Bellinga, Klaas ; PO Management, — 2021

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in twee en een half jaar tijd 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het onderwijs. Hierbij horen ma...

OUDERBETROKKENHEID EN ONDERWIJSKANSEN

NRO, Den Haag ; Vegt, Anne Luc van der ; — 2021

Publicatie op het Kennisplein van het NRO over ouderbetrokkenheid. De publicatie bevat links naar onderzoeken.Ouders die thuis actief betrokken zijn bij...

SAMENWERKEN MET LAAGGELETTERDE OUDERS

Hampsink-Aalfs, Lidy ; De Wereld van het jonge kind, — 2021

In dit artikel wordt het verhaal van Veronica, een laaggeletterde vrouw van middelbare leeftijd en andere laaggeletterde mensen beschreven. En hoe dit v...

LAAGGELETTERDE OUDERS

Werf, Hanneke van de ; Praxisbulletin, — 2021

Laaggeletterdheid van ouders heeft een grote impact op de thuissituatie en daarmee op de ontwikkeling van kinderen. Dit artikel gaat in op hoe de relati...