Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

288 resultaten gevonden

ONDERWIJS EN JEUGDHULP... EN OUDERS DAN?

Vries, Peter de ; OJ Actueel, — 2017

Waar onderwijs en jeugdhulp vaak goed en flexibel met elkaar samenwerken, wil het met ouders wel eens lastig zijn. Onderwijs- en jeugdhulpprofessionals ...

WELKE VOOR- EN NADELEN ZIEN SCHOLEN, OUDERS EN BESTUREN IN OUDERPORTALEN? EN WAAROM GEBRUIKT HET PRIMAIR ONDERWIJS DEZE MINDER VAAK DAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Ouderport...

HOE KUNNEN SCHOLEN BETROKKENHEID VAN OUDERS VERSTERKEN EN WAT VRAAGT DIT VAN DE LEERKRACHTEN?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Educatief...

DRIEHOEKSGESPREKKEN [Webvideo]

Leraar 24 ; Leraar24, — 2017

Op de Christelijke Dalton basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele kere...

STARTGESPREKKEN VOEREN NA DE ZOMER

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2017

Steeds meer basisscholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun ...

BREEK UIT JE KLAS... SCHAKEL PARTNERS IN!

Holvoet, Marieke ; Kleuters & IK, — 2017

In het artikel worden leerkrachten opgeroepen om de klas uit te breken en partners in te schakelen bij het realiseren van meer kwaliteit in het onderwij...

OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2017

Pleidooi voor ouderbetrokkenheid 3.0, een manier waarop ouders en school anno 2017 zouden kunnen samenwerken. Met beschrijving van vier essenti&eum...

HANDBOEK OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2017

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokk...

EFFECTEN VAN BEVORDERING OUDERBETROKKENHEID

Appelhof, Pieter ; Basisschoolmanagement, — 2017

1e deel van een tweetal artikelen over ouderbetrokkenheid. In dit artikel worden twee vormen van ouderbetrokkenheid onderscheiden: educatief partnerscha...

HOE KAN DE SCHOOL OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN?

Appelhof, Pieter ; Basisschoolmanagement, — 2017

2e deel van een tweetal artikelen over ouderbetrokkenheid. In deel 1 over ouderbetrokkenheid en schoolsucces is te lezen dat de betrokkenheid van ouders...