Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

324 resultaten gevonden

E-LEARNING MODULES ONDERWIJSADVIES

OnderwijsAdvies Zoetermeer ; — 2018

Deze e-modules bieden de mogelijkheid om via internet lessen en webinars te volgen over verschillende onderwerpen uit het onderwijs. De studieduur, het ...

OUDERRAADPLEGING

Wet medezeggenschap op scholen (WMS), Utrecht ; — 2019

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de g...

PSYCHISCHE DIVERSITEIT OP SCHOOL

Kolijn, Eline ; Boer, JaapJan ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2019

De klas is een minimaatschappij: een verzameling van allerlei mensen. Leerlingen met verschillende (leer)behoeften, unieke karakters, verschillende norm...

TOOLKIT OUDERBETROKKENHEID

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht ; Rijksuniversiteit Groningen ; Niejenhuis, Coby van ; — 2017

Beschrijving van werkvormen, tips en ideeën. De toolkit bestaat uit vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een...

ZOEK NAAR EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Iliás, Marina ; Meer, Levineke van der ; Willemen, Agnes ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

De betrokkenheid van ouders bij het leerproces kan van grote invloed zijn op het schoolsucces van een kind. Door samen te werken als educatieve partners...

TUMULT OP DE BASISSCHOOL

— 2019

Methode om kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool vaardigheden als plannen, leerstrategieën toepassen, informatie zoeken en kiezen aan te lere...

TAALOCEAAN

— 2019

Merhode voor aanvankelijk lezen en taal voor christelijke scholen. Herziening van de methode Taalfontein. De methode sluit aan op Taal-Actief - versie v...

VLUCHTELINGENKINDEREN IN DE KINDEROPVANG

Haan, Anna de ; Gross, Stephanie ; Ince, Deniz ; Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht ; Sardes, Utrecht ; Pharos ; — 2019

Reeks brochures over vluchtelingenkinderen in de kinderopvang:Achtergrond vluchtelingenkinderenDeze brochure gaat over de achtergrond van vluchtelingenk...

BETROKKEN OUDERS = MINDER WERKDRUK

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2018

Op 10 september 2018 startte de landelijke campagne Samen zijn wij school. Een campagne die is bedoeld om niet alleen scholen, maar ook ouders op te roe...

DOSSIER OUDERPARTICIPATIE

Bussel, Mariëlle van ; Horeweg, Anton ; Kuijlaars, Nicolette ; Balans magazine, — 2018

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, thuis en op school, is het van essentieel belang dat de verstandhouding en samenwerking tussen thuis en d...