Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

363 resultaten gevonden

PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE KINDEREN

Graas, Dorien ; Pedagogiek in Praktijk, — 2020

In dit artikel wordt de bewuste keuze voor speciaal onderwijs in de twintigste eeuw besproken, hierbij wordt ook aandacht besteed aan de deskundigheidsb...

OP SCHOOL EEN ENGELTJE, THUIS BOOS EN OVERPRIKKELD

Buruma, Marrit ; Blijd-Hoogewys, Els ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2020

Kinderen met autisme kunnen grote verschillen laten zien in hun gedrag. Zo kan een leerling zich op school ‘voorbeeldig’ gedragen en een gro...

VOL POTENTIEEL

Vantieghem, Wendelien ; Putte, Inge van de ; — 2019

Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking. Leerkrachten voelen zich niet alti...

GELUKSKOFFER

Boer, Clara den ; Appel- den Boer, Anke ; — 2019

De Gelukskoffer is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie. Voor iedere gro...

OUDERBETROKKENHEID NEXT

Vries, Peter de ; — 2020

Ouderbetrokkenheid is in het voortgezet onderwijs nog steeds nodig, aldus ouderbetrokkenheid-expert Peter de Vries. In dit boek licht hij toe dat h...

OUDERS EN SCHOOLLOOPBAANONTWIKKELING

Strijk, Monique ; Lusse, MariĆ«tte ; — 2019

Deze handreiking wil basisscholen ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hier...

LEIDT HUISWERK MAKEN DOOR LEERLINGEN OP DE BASISSCHOOL TOT GROTERE VAARDIGHEDEN IN PLANNEN EN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR HET EIGEN LEERPROCES?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het brein ...

SUCCESVOL VERBETEREN VAN DE SAMENWERKING MET OUDERS

Veltman, Sharon ; Basisschoolmanagement, — 2019

Dit artikel behandelt een aantal specifieke aandachtspunten bij de samenwerking met ouders in de school. Een goede samenwerking tussen school en ouders ...

OUDERS IN BEWEGING

Pals, Renske ; Vries, Peter de ; De Wereld van het jonge kind, — 2020

Als een kind fysiek of sociaal niet zo handig is tijdens sport en spel, is het belangrijk om ouders hierin mee te nemen. Zij weten immers vaak beter wat...

MIJN RAPPORTFOLIO

— 2020

MijnRapportfolio is een leerlingvolgsysteem waarbinnen de ontwikkeling van kinderen op meerdere vlakken zichtbaar kan worden gemaakt. Kind en leerkracht...