Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

304 resultaten gevonden

EIGEN KRACHT CENTRAAL

Wienen, Bert ; OJ Actueel, — 2018

Steeds meer verwachten overheden dat een hulpvrager eerst een beroep doet op steun en hulp vanuit de eigen omgeving, voordat men bij de gemeente of een ...

OUDERS EN PASSEND ONDERWIJS

Aalst, Luuk van ; Vries, Peter de ; Passend onderwijs magazine, — 2018

In dit artikel wordt passend onderwijs belicht vanuit het perspectief van ouders. Twee niveaus worden onder de loep genomen. Eerst op ouders en passend ...

DE STAAT VAN DE OUDER 2018

Vriezen, Madelon ; Meer, Jelle van der ; Ouders & Onderwijs ; — 2018

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs...

HOE BETREK JE ALS ORGANISATIE OOK MANNELIJKE OPVOEDERS?

Hoogeveen, Karin ; Donkers, Ellen ; Bontje, Denise ; Sardes, Utrecht ; — 2018

Mannelijke opvoeders worden wel eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Dat gaat meestal niet bewust. Ook in Nederland zij...

DRIEHOEKSGESPREKKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2017

Op de Christelijke Dalton basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren ...

HOE MOETEN OUDERGESPREKKEN WORDEN INGEVULD NAAR TEVREDENHEID VAN ZOWEL OUDERS ALS LERAREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Scholen staan voor de taak om educatief partnerschap een goede invulling te geven. Basis daarvoor vormt een ouderbeleid waarin afspraken, procedures, ov...

OUDERBETROKKENHEID 7.0

Smit, Frederik ; — 2017

Ouderbetrokkenheid 7.0 is een boek dat wil helpen bij het maken van keuzes om de samenwerking tussen ouders, school en buurt op een effectieve en creati...

#HELP! MIJN KIND LEEFT ONLINE

Lammertyn, Stefaan ; Swinnen, Lieve ; — 2017

Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over het mediagebruik bij de jeugd, met name van de populaire social media als Facebook, Instagram, Snapch...

THEMA: BETROKKEN OUDERS

Bors, Geert ; Manen, Max van ; Baerdemaeker, Steffie de ; Mensenkinderen, — 2017

Reeks thema-artikelen over ouderbetrokkenheid:Edwin Solen geeft 10 tips voor een goede kennismaking De eerste indruk is voor ouders vaak leidend voor hu...

OUDERGESPREKKEN: KENNISMAKINGSGESPREK [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel fun...