Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

371 resultaten gevonden

EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

Haaften, Suzanne van ; Gifted@248, — 2020

Suzanne van Haaften boog zich over de kwestie dat er op school regelmatig ervaren wordt dat de ouders van hoogbegaafde kinderen er moeite mee hebben om ...

DE STAAT VAN DE OUDER 2020

Ouders & Onderwijs ; — 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs...

HET TIENMINUTENGESPREK DOE JE ZO

Dekkers, Floortje ; De Nieuwe Leraar, — 2020

In dit artikel wordt er besproken hoe het tienminutengesprek kan worden vormgegeven om te dienen als waardevol contactmoment. Art Nieuwenbroek, ort...

OUDERBETROKKENHEID IN VVE EN PRIMAIR ONDERWIJS - EEN OVERZICHT

NRO, Den Haag ; — 2020

Themapagina van het NRO met onderzoeksresultaten over ouderbetrokkenheid in VVE en primair onderwijs.

DE VREEDZAME SCHOOL [versie 4 2020]

Pauw, Leo ; — 2020

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school...

THEMA: FOCUS OP KANSENGELIJKHEID

Maarse, Jan ; Westerhuis, Anneke ; Hendriks, Sietske ; De Nieuwe Meso, — 2020

Artikelen over gelijke kansen in het onderwijs:46 Introductie op het thema kansenongelijkheidJan Maarse, Anneke Westerhuis, Sietske Hendriks, Arie Oltho...

WAT WERKT IN DE STRIJD TEGEN ONDERWIJSACHTERSTAND?

Boer, Susan de ; Podium, — 2019

In vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken er onder welke omstandighed...

THEMA: OUDERBETROKKENHEID

Diender, Annette ; Isphording, Christel ; Mulders, Yvonne ; Bij de les, — 2020

Een reeks artikelen over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en mbo:Ouderbetrokkenheid aan de keukentafelAnnette DienderDe meeste scholen zij...

RETROLEZEN

Cubiss ; — 2020

Retrolezen is een leesbevorderingsproject van Stichting Cubiss (ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en in...

SAMENWERKEN MET OUDERS

Smid, Esther ; Kiddo, — 2020

Juist in de babyopvang is het opbouwen van een vertrouwensband met kersverse ouders van groot belang. Veel pedagogisch medewerkers ervaren het samen zor...