Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

334 resultaten gevonden

DE GOUDEN WEKEN 2.0

Bijleveld, Boaz ; — 2019

De eerste 4 weken van het schooljaar zijn De Gouden Weken. Deze periode is heel geschikt om te bouwen aan het groepsgevoel en aan een goede sfeer in de ...

SCHOOL EN THUIS

Lusse, Mariëtte ; El Hadioui, Iliass ; Diender, Annette ; — 2019

Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt elkaar overlappen. Het is echter niet altijd eenvoudig om de verschillende leefw...

STARTGESPREK OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2019

Het Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 is een hulpmiddel, waarmee een leerkracht aan het begin van het schooljaar startgesprekken met ou...

EEN CONTEXTUELE BLIK OP HET GESPREK TUSSEN IB'ERS EN OUDERS

Hooghiemstra, Popke ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2019

IB'ers voeren nogal wat gesprekken met ouders over allerlei onderwerpen. In dit artikel worden handreikingen gedaan vanuit de contextuele benadering om ...

WIE OORDEELT OVER OUDERS STOPT MET LUISTEREN

Vries, Peter de ; Passend onderwijs magazine, — 2019

Peter de Vries, specialist ouderbetrokkenheid, geeft aan dat contact met ouders bij het lerarenvak hoort, waarbij hij beaamt dat dit lastig kan zijn, ma...

KINDEREN EN OUDERS IN ONTWIKKELING

Gravesteijn, Carolien ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

In een eerder artikel is ingegaan op de ontwikkeling en levensvaardigheden van ouders tijdens de zwangerschap totdat hun kind 2 jaar is (fase 1 & 2)...

THEMA: TOEKOMSTBESTENDIG LOB

Stemkens, Twan ; Valk, Renske ; Engbers, Bart ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Reeks thema-artikelen over toekomstbestendige loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 06 LOB als ontdekkingstocht laten... of leren kiezen? I...

DE STAAT VAN DE OUDER 2019

Ouders & Onderwijs ; — 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs...

LOOPBAANKEUZE EN OUDERS

Lusse, Mariëtte ; Petit, Régina ; Didactief, — 2019

Artikel met tips vanuit praktijkgericht onderzoek om ouders van vmbo-leerlingen te betrekken bij de loopbaanoriëntatie van hun kind. Op 14 scholen ...

E-LEARNING MODULES ONDERWIJSADVIES

OnderwijsAdvies Zoetermeer ; — 2018

Deze e-modules bieden de mogelijkheid om via internet lessen en webinars te volgen over verschillende onderwerpen uit het onderwijs. De studieduur, het ...