Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

350 resultaten gevonden

OUDERS BETREKKEN : HET VRAAGT OM EEN NIEUWE AANPAK

Lusse, MariĆ«tte ; Van twaalf tot achttien, — 2019

In dit artikel wordt besproken op welke manier scholen kunnen omgaan met ouders en wordt gekeken naar welke aandachtspunten hierin zijn. De betrokkenhei...

SPELEN IN DE MODDER

Jonge, Koen de ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

In dit artikel gaat het over dat buiten leren of spelen als waardevol wordt gezien voor de ontwikkeling van kinderen, verder worden uitdagingen omtrent ...

SAMEN WEER NAAR SCHOOL

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel gaat het over de ouderbetrokkenheid en wat dit betekent voor de leerling. Er zijn denkbeeldige brieven van de leerlingen opgenomen, die g...

ALS IK DE JUISTE WOORDEN HAD...

Hoogerman, Arjanne ; Wichgers, Anne ; Praxisbulletin, — 2019

In dit artikel worden een aantal factoren besproken die invloed hebben op de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt hierbij vooral gekeke...

NIEUWE AUTORITEIT/VERBINDEND GEZAG VOOR HET ONDERWIJS

Omer, Haim ; — 2019

In het boek Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs wil Haim Omer, ontwikkelaar van Nieuwe autoriteit en in Nederland ook bekend als ...

CHECKLIST KANSENGELIJKHEID

Baars, Lianne ; — 2019

Met deze handreiking kan worden nagegaan of een organisatie optimaal tegemoetkomt aan gelijke kansen voor ieder kind. Per factor in de handreiking kunne...

NIET THUISGEVEN

Binsbergen, Marion van ; Pronk, Sanne ; Schooten, Erik van ; Kohnstamm Instituut, Amsterdam ; NRO, Den Haag ; Kohnstammrapport, — 2019

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die ...

OUDERWIJS

ITTA, Amsterdam ; Sardes, Utrecht ; — 2019

Ouderwijs is een online platform om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de invulling van de samenwerking met ou...

HET EI VAN COLUMBUS

ITTA, Amsterdam ; — 2018

Het programma Het Ei van Columbus verbindt de taalontwikkeling van ouders aan die van hun kinderen. Taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, versterking va...

OUDERBETROKKENHEID IN HET ONDERWIJS

Menheere, Adri ; Hooge, Edith ; — 2010

Deze literatuurstudie is opgezet om meer te weten te komen over de betrokkenheid van ouders bij het schoolleren van hun kinderen. Het doel van de studie...