Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

286 resultaten gevonden

OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2017

Pleidooi voor ouderbetrokkenheid 3.0, een manier waarop ouders en school anno 2017 zouden kunnen samenwerken. Met beschrijving van vier essenti&eum...

HANDBOEK OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2017

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokk...

EFFECTEN VAN BEVORDERING OUDERBETROKKENHEID

Appelhof, Pieter ; Basisschoolmanagement, — 2017

1e deel van een tweetal artikelen over ouderbetrokkenheid. In dit artikel worden twee vormen van ouderbetrokkenheid onderscheiden: educatief partnerscha...

HOE KAN DE SCHOOL OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN?

Appelhof, Pieter ; Basisschoolmanagement, — 2017

2e deel van een tweetal artikelen over ouderbetrokkenheid. In deel 1 over ouderbetrokkenheid en schoolsucces is te lezen dat de betrokkenheid van ouders...

OUDERCOMMISSIES

Velsink, Marianne ; Kinderopvang, — 2017

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. Zij komen op voor de belangen van ouders van kinderen in de kinderopva...

KANSEN BIEDEN IN PLAATS VAN UITSLUITEN

Berg, Bas van den ; Crul, Maurice ; Denessen, Eddie ; Sardes, Utrecht ; — 2017

In het kader van haar 25-jarig jubileum geeft Sardes het jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten uit. Een boek met actuele wetensc...

KINDEREN LEREN OP SCHOOL, THUIS EN IN DE BUURT

Benjamins, Ron ; Passend onderwijs magazine, — 2017

In dit artikel is een gesprek te lezen met René Diekstra over gezamenlijke doelen voor ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. Hij stelt dat ...

HOE KUNNEN BASISSCHOLEN BIJ EDUCATIEF PARTNERSCHAP OUDERS BETER INFORMEREN OVER HET SCHOOLADVIES?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek.  Bij edu...

ZOMERDIP WORDT ZOMERTOP

Apol, Gonny ; Montfoort, Agnes van ; Middel, Anita ; Meertaal, — 2017

Leraren melden het en wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er tijdens de zomervakantie bij met name kinderen uit laaggeletterde gezinnen en zwakke l...

VAN TAALARM NAAR TAALRIJK ONDERWIJS

Smits, Anneke ; Koeven, Erna van ; Meertaal, — 2017

Uit de laatste PISA-resultaten blijkt dat Nederland voor leesvaardigheid gezakt is op de internationale vergelijkingsladder: de score is gedaald en het ...