Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

346 resultaten gevonden

SAMEN WEER NAAR SCHOOL

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel gaat het over de ouderbetrokkenheid en wat dit betekent voor de leerling. Er zijn denkbeeldige brieven van de leerlingen opgenomen, die g...

ALS IK DE JUISTE WOORDEN HAD...

Hoogerman, Arjanne ; Wichgers, Anne ; Praxisbulletin, — 2019

In dit artikel worden een aantal factoren besproken die invloed hebben op de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt hierbij vooral gekeke...

NIEUWE AUTORITEIT/VERBINDEND GEZAG VOOR HET ONDERWIJS

Omer, Haim ; — 2019

In het boek Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs wil Haim Omer, ontwikkelaar van Nieuwe autoriteit en in Nederland ook bekend als ...

OUDERWIJS

ITTA, Amsterdam ; Sardes, Utrecht ; — 2019

Ouderwijs is een online platform om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de invulling van de samenwerking met ou...

HET EI VAN COLUMBUS

ITTA, Amsterdam ; — 2018

Het programma Het Ei van Columbus verbindt de taalontwikkeling van ouders aan die van hun kinderen. Taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, versterking va...

OUDERBETROKKENHEID IN HET ONDERWIJS

Menheere, Adri ; Hooge, Edith ; — 2010

Deze literatuurstudie is opgezet om meer te weten te komen over de betrokkenheid van ouders bij het schoolleren van hun kinderen. Het doel van de studie...

OUDER-VERTELGESPREK

Schoone-Rombout, Daisy ; Praxisbulletin, — 2019

Op verschillende scholen worden ouder-vertelgesprekken gevoerd. Zo ook op Kindcentrum Octopus in Boekel. Het kindcentrum wil aan het begin van het schoo...

DE GOUDEN WEKEN 2.0

Bijleveld, Boaz ; — 2019

De eerste 4 weken van het schooljaar zijn De Gouden Weken. Deze periode is heel geschikt om te bouwen aan het groepsgevoel en aan een goede sfeer in de ...

ENHANCING YOUNG STUDENTS' HIGH-LEVEL TALK BY USING COOPERATIVE LEARNING WITHIN SUCCESS FOR ALL LESSONS

Veldman, M.A. ; Doolaard, S. ; Snijders, T.A.B. ; Pedagogische studiĆ«n, — 2019

In deze studie is onderzocht of leerlingen die een jaar lang Success for All-lessen hebben gevolgd een hoger niveau van mondelinge taalvaardigheid tijde...

DOSSIER TAAL

Velsink, Marianne ; Roos, Lilian ; Steffens, Weija ; Kinderopvang, — 2019

Dossier met diverse artikelen over taal in de kinderopvang. Kinderen komen al op jonge leeftijd de kinderopvang binnen. Daardoor kunnen eventuele taalpr...