Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

397 resultaten gevonden

OUDERBETROKKENHEID EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP - TWEELUIK (2)

Ploeg, Piet van der ; Vries, Peter de ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over ouderbetrokkenheid en burgerschap. Een samenvatting van deel een is opgenomen in deze themabes...

KAN EEN OUDERKAMER EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KIND EN DE ONTMOETING VAN VERSCHILLENDE GROEPEN OUDERS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Ouderkamer...

BETERE GESPREKKEN MET MODEL2TALK

Veen, Chiel van der ; Wilt, Femke van der ; Meertaal, — 2020

Hoe voer je in de klas goede gesprekken waar leerlingen echt iets van leren? Chiel van der Veen en Femke van der Wilt laten in dit artikel zien hoe de i...

ALLE OUDERS BETREKKEN!

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Aandacht voor ouderbetrokkenheid in Nederland is ontstaan om schoolprestaties van leerlingen te bevorderen en ze gelijke kansen te geven. Het coronatijd...

DE INVLOED VAN OUDERBETROKKENHEID OP DE SCHOOLPRESTATIES VAN LEERLINGEN

Heul, Inge van der ; — 2020

Er zijn veel wetenschappelijke studies en initiatieven om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te verbeteren. Toch is er nog veel onduidelijkhe...

THEMA: BURGERSCHAP

Valk, Renske ; Schraa, Lennart ; Doornekamp, Ronald ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Reeks artikelen over burgerschap:06 Kom uit je bubbel!Lennart Schraa en Ronald DoornekampHoe het Meander College in Zwolle systematisch en doelgericht b...

EFFECTIVITEIT VAN INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S OM ONDERWIJSACHTERSTANDEN IN TE HALEN: EEN EERSTE OVERZICHT VAN INTERNATIONALE EN NEDERLANDSE LITERATUUR

Kortekaas-Rijlaarsdam, Anne Fleur ; Turkeli, R. ; Vries, R. de ; — 2020

Veel scholen werken aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben ...

DE GOUDEN WEKEN VOOR EEN GOED BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Online artikel met toelichtende video's over een goed begin van het schooljaar. Het begin van het schooljaar is van belang om een goede basis te leggen ...

GOED GESPREK MET OUDERS: TIPS VOOR DE GOUDEN DRIEHOEK

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet zo gemakkelijk als er iets speelt, zoals een tegenvallend schooladvies of vermoedens van verwaarlozing...

OUDERBETROKKENHEID: DE LES VAN THUISONDERWIJS

Vries, Peter de ; Passend onderwijs magazine, — 2020

Thuisonderwijs tijdens de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plo...