Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

378 resultaten gevonden

BRUGGEN BOUWEN MET OUDERS

Vries, Peter de ; Bij de les, — 2020

Een artikel over de ouderbetrokkenheid. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie, ouderverantwoordelijkheid en ouderbetrokken...

OUDERBETROKKENHEID EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP - TWEELUIK (2)

Ploeg, Piet van der ; Vries, Peter de ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik over ouderbetrokkenheid en burgerschap. Een samenvatting van deel een is opgenomen in deze themabes...

KAN EEN OUDERKAMER EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KIND EN DE ONTMOETING VAN VERSCHILLENDE GROEPEN OUDERS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Ouderkamer...

BETERE GESPREKKEN MET MODEL2TALK

Veen, Chiel van der ; Wilt, Femke van der ; Meertaal, — 2020

Hoe voer je in de klas goede gesprekken waar leerlingen echt iets van leren? Chiel van der Veen en Femke van der Wilt laten in dit artikel zien hoe de i...

ALLE OUDERS BETREKKEN!

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Aandacht voor ouderbetrokkenheid in Nederland is ontstaan om schoolprestaties van leerlingen te bevorderen en ze gelijke kansen te geven. Het coronatijd...

DE OVERSTAP VAN PO NAAR VO

Slob, Arie ; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2020

Handreiking van het ministerie van OCW in samenwerking met SLO en zeven basisscholen over de overgang van het po naar het vo. De handreiking is bedoeld ...

DE INVLOED VAN OUDERBETROKKENHEID OP DE SCHOOLPRESTATIES VAN LEERLINGEN

Heul, Inge van der ; — 2020

Er zijn veel wetenschappelijke studies en initiatieven om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te verbeteren. Toch is er nog veel onduidelijkhe...

IEDER KIND EEN KANS! INTERVENTIES VOOR GELIJKE KANSEN IN HET BASISONDERWIJS

Education Lab Netherlands ; Wetten, Sanne van ; Wolf, Inge de ; — 2020

Er zijn structureel honderden miljoenen euro’s nodig om kansenongelijkheid in het basisonderwijs aan te pakken. Dat staat in het onderzoeksrapport...

THEMA: BURGERSCHAP

Valk, Renske ; Schraa, Lennart ; Doornekamp, Ronald ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Reeks artikelen over burgerschap:06 Kom uit je bubbel!Lennart Schraa en Ronald DoornekampHoe het Meander College in Zwolle systematisch en doelgericht b...

EFFECTIVITEIT VAN INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S OM ONDERWIJSACHTERSTANDEN IN TE HALEN: EEN EERSTE OVERZICHT VAN INTERNATIONALE EN NEDERLANDSE LITERATUUR

Kortekaas-Rijlaarsdam, Anne Fleur ; Turkeli, R. ; Vries, R. de ; — 2020

Veel scholen werken aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben ...