Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

315 resultaten gevonden

THEMA: OUDERBETROKKENHEID

Valk, Renske ; Lusse, Mariëtte ; Diender, Annette ; Van twaalf tot achttien, — 2018

Reeks thema-artikelen over ouderbetrokkenheid:Elke leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.Interview met Peter de Vries. ...

OUDERBETROKKENHEID, GEWOON DOEN!

Schepers, Wilma ; Kiddo, — 2018

In dit artikel beantwoordt Yvette Vervoort de vraag hoe ouderbetrokkenheid en een goed contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders over de kinderen...

OUDERS VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN IN ZUID-LIMBURG OVER OUDERBETROKKENHEID

Leenders, Hélène ; Haelermans, Carla ; Jong, Johan de ; Pedagogiek, — 2018

In deze studie zijn de verschillen en overeenkomsten in opvattingen, wensen en oordelen van ouders rondom ouderbetrokkenheid onderzocht bij ouders met k...

DE ONDERWIJSCONSULENT

Fafieanie, Vincent ; Passend onderwijs magazine, — 2018

Artikel over de aan verandering onderhevige rol van de onderwijsconsulent naar aanleiding van wetswijzigingen in de afgelopen 15 jaar. Bij de wet l...

HET REALISME VAN OUDERS IN PASSEND ONDERWIJS

Vries, Peter de ; Passend onderwijs magazine, — 2018

Driekwart van de leraren ervaart opwaartse druk van ouders bij het advies voor de middelbare school, blijkt uit onderzoek. Ouders reageren soms erg fel ...

MAATSCHAPPELIJK WERKER KAN OUDERS EN SCHOLEN HELPEN

Thasing, Sophie ; Onze school, — 2018

Uit odnerzoek blijkt dat het belangrijk is dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kind. In dit artikel wordt stilgestaan bij families waarbij e...

SUCCESVOL VARIËREN MET DE SPELINLOOP

Tajik, Mehrnaz ; Dietrich, Amanda ; Kiddo, — 2018

In dit artikel willen Mehraz Tajik, docent spelagogiek, en Amanda Dietrich, pedagogisch medewerker bij Spelenderwijs Utrecht, laten zien dat de spelinlo...

EFFECTIEVE INTERVENTIES LEERACHTERSTANDEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Bolhaar, Jonneke ; Houkes-Hommes, Aenneli ; Ven, Koen van der ; Centraal Planbureau (CPB) ; — 2018

Basis van deze notitie is het hoofdstuk primair onderwijs in het boek Kansrijk onderwijsbeleid (2016). Kansrijk onderwijsbeleid is een uitgebreide inter...

EIGEN KRACHT CENTRAAL

Wienen, Bert ; OJ Actueel, — 2018

Steeds meer verwachten overheden dat een hulpvrager eerst een beroep doet op steun en hulp vanuit de eigen omgeving, voordat men bij de gemeente of een ...

OUDERS EN PASSEND ONDERWIJS

Aalst, Luuk van ; Vries, Peter de ; Passend onderwijs magazine, — 2018

In dit artikel wordt passend onderwijs belicht vanuit het perspectief van ouders. Twee niveaus worden onder de loep genomen. Eerst op ouders en passend ...