Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

284 resultaten gevonden

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2013

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt va...

DOSSIER ONDERWIJS EN LEERLINGEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2017

Verzameling artikelen over veel voorkomende situaties die zich voordoen in het werken met leerlingen met een migratieachtergrond in de onderwijspra...

SAMENWERKEN AAN SCHOOLSUCCES

Naaijkens, Eva ; Pameijer, Noëlle ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2017

Handelingsgericht werken (HGW) bestaat al ruim tien jaar. Anno 2017 past zo'n 75 procent van de basisscholen in Nederland elementen van HGW op eigen wij...

TIENMINUTENGESPREKKEN: VAN DEZE TIJD?

Vries, Peter de ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2017

Al jaren voeren scholen tienminutengesprekken om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind heeft gemaakt. Toch is er steeds meer kritiek op ...

HOE CREËER JE OUDERBETROKKENHEID?

Blaak, Jacqueline ; De Wereld van het jonge kind, — 2017

Jacqueline Blaak is beleidsondersteuner ouderbetrokkenheid bij Stichting PCBO te Rotterdam-Zuid en is teamleider voor de medewerkers ouderbetrokkenheid ...

THEMA: OUDERBETROKKENHEID

Elvira, Quincy ; Op Heij, Paul ; Laar, Janneke van de ; Montessori Magazine, — 2017

Reeks thema-artikelen over ouderbetrokkenheid in het montessori-onderwijs:ThuisbetrokkenheidEen column van Quincy Elvira, docent management & organi...

THEMA: PASSEND ONDERWIJS ANNO 2017

Kuijlaars, Nicolette ; Poorter, Anne de ; Westerloo, Anouk van ; Balans magazine, — 2017

Reeks thema-artikelen over passend onderwijs anno 2017:Facts & figuresIn augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Het doel was om...

SAMEN AAN ZET: EEN GOOD PRACTICE

Oomen, Annemarie ; Bij de les, — 2017

Nog niet zo veel vo-scholen in Nederland betrekken de ouders bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Dat terwijl onderzoek steevast aantoont ...

DEBAT OVER OUDERBETROKKENHEID [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter vindt dat ouders en leraren beter moeten samenwerken. Maar uit onderzoek blijkt dat een kwart van de ouders erover...

ALLES OP EEN RIJ OVER...OUDERBETROKKENHEID IN HET VO

Jelier, Winnifred ; Didactief, — 2017

Alles op een rij is een artikelenserie waarin Didactief terugblikt op onderwijsonderzoek uit de afgelopen vijftien jaar.In het vo kunnen kinderen meer e...