Catalogus

18092 resultaten gevonden

WONDERLIJKE BINNENWERELD

Steeman, Maaike ; — 2017

Onze gedachten en gevoelens hebben invloed op ons gedrag en de keuzes die we maken, ze bepalen een groot deel van ons leven. Soms zitten deze gedachten ...

DE FEESTPERIODE? ZO HOU JE HET RELAXED!

Fallaux, Belinda ; Kiddo, — 2017

Tegen het einde van het jaar staan kinderen bloot aan extra prikkels. Zo'n beetje de hele maand december staat in het teken van feest en vieringen en he...

LANDELIJKE JEUGDMONITOR 2017

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; — 2017

Het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de Nederlandse jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en ...

SEKSUELE DIVERSITEIT BESPREEKBAAR MAKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

De NTR zond een docudrama uit, waarin Peter Hoefnagels de rol speelde van docent Nederlands en mentor aan het VMBO. De zesdelige serie verkende hoe ver ...

MOEILIJKE ONDERWERPEN BESPREKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

Het kan lastig zijn moelijke thema’s bespreekbaar te maken onder jongeren. Stichting Critical Mass kan hierbij helpen. De stichting heeft als...

COACHEN VAN LEERLINGEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

PPL is een openbare en katholieke school voor praktijkonderwijs. De leerlingen van PPL hebben over het algemeen een leer- en gedragsstoornis. PPL kiest ...

MOEILIJK GEDRAG STOPPEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

Moeilijk gedrag van leerlingen is te stoppen door je status ten opzichte van de leerling te veranderen. In deze workshop wordt uitgelegd hoe je erac...

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

Hoe kun je als leraar ervoor zorgen dat ongemotiveerde leerlingen hun best gaan doen? Hoe kun je deze leerlingen zover krijgen dat zij hun onverschillig...

TAALACHTERSTAND EN DIALECT [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

Een van de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid op het gebied van onderwijs is het aanpakken van de taalachterstand in het vak Nederlands. Dit gel...

BETEKENISVOL REKEN-WISKUNDEONDERWIJS OP DE LERARENOPLEIDING

Popeijus, Herman Leendert ; Geldens, Jeannette ; Lamers, Puck ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2017

Veel lerarenopleidingen hebben te maken met ongewenste uitval op de wiskundige computergestuurde adaptieve toets (Wiscat) zowel als op de twee jaar...