Catalogus

19336 resultaten gevonden

LESSEN IN ORDE IN HET MBO

Teitler, Peter ; — 2020

Lessen in orde in het mbo geeft (aanstaande) docenten op het mbo instrumenten om lessen in orde te krijgen én te houden. Het boek is een pra...

SERVICEDOCUMENT FUNDEREND ONDERWIJS CORONAVIRUS COVID-19

Rijksoverheid ; — 2020

De rijksoverheid heeft het servicedocument geactualiseerd waarin de coronaregels voor het primair en voortgezet onderwijs staan.Het document b...

VERBEELDEN EN VERBINDEN

Smegen, Irma ; — 2020

Zestien kunstwerken vormen het uitgangspunt voor oefeningen die kinderen mee willen nemen in fantasievolle meditaties en creatieve experimenten. Ee...

NIEUW NEDERLANDS JUNIOR

— 2020

Nieuw Nederlands Junior is een methode voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs waarin de samenhang tussen taal, spelling en lezen centraal staat. Leer...

JUNIOR CLOUD

— 2020

Digitaal platform van uitgeverij Noordhoff met lesmateriaal voor alle vakken op verschillende niveaus. Het uitgangspunt van Junior Cloud is dat elke lee...

VERDER... NA PARIJS

Lebouille, Masja ; Ros, Bea ; Didactief, — 2020

Hoe kan er in de klas worden omgegaan met gevoelige onderwerpen, en hoe kan lesstof diverser en vrij van vooroordelen worden gemaakt? Onderzoekers en le...

ROBOTS IN HET ONDERWIJS

Starreveld, Michel ; Sturm, Janieke ; Rosendaal, Mariëlle ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Een artikel over robots in het onderwijs. Wanneer het gaat over het inzetten van robots in het onderwijs kunnen er vier rollen onderscheiden worden. De ...

DYSCALCULIE: LEERLINGEN VERSCHILLEN?!

Huijsmans, Marije ; Cijvat, Ina ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Een artikel over de unieke onderwijsbehoeften van leerlingen met dyscalculie. Een leerling heeft dyscalculie wanneer deze ernstige en hardnekkige rekenp...

GEREEDSCHAP: REKENPLEIN

Versteeg, Bronja ; JSW (Jeugd in school en wereld), Gereedschap, — 2020

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode of een leermiddel. Deze maand wordt Rekenplein besproken.Rekenplei...