Catalogus

18316 resultaten gevonden

BREINVRIENDELIJK ONDERWIJS

Kagan, Spencer ; Camps, Wouter ; Riemens, Carola ; — 2017

Inzixcht in de werking van de hersenen kan gebruikt worden bij onderwijs dat aansluit op de natuurlijke behoeften van het brein. Voor dit boek verzameld...

HEEFT DIGITAAL LESMATERIAAL INVLOED OP DE SOCIALE COMPETENTIES EN/OF EXECUTIEVE FUNCTIES VAN LEERLINGEN MET GEDRAGSPROBLEMEN/PSYCHISCHE STOORNISSEN, BIJVOORBEELD ASS OF ADHD?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Digitaal ...

WAT IS HET LANGETERMIJNEFFECT VAN HET AANLEREN VAN KLANK-LETTERKOPPELINGEN IN GROEP 2 OP DE LEESRESULTATEN VAN LEERLINGEN IN GROEP 3?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Kinderen ...

WAT IS HET EFFECT VAN STRESS VAN LERAREN OP HUN FUNCTIONEREN EN OP HET LEREN VAN LEERLINGEN?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Stress bi...

WAARAAN MOETEN HANDELINGSADVIEZEN VAN EXTERNE ADVISEURS VOLDOEN ZODAT LEERKRACHTEN PO ERMEE AAN HET WERK GAAN?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Lang niet...

HOE ONTWIKKELEN ZORGLEERLINGEN ZICH IN HET REGULIERE BASISONDERWIJS IN TAAL, LEZEN, REKENEN EN SOCIAAL-EMOTIONEEL, VERGELEKEN MET LEERLINGEN IN HET SPECIAAL BASISONDERWIJS?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Zorgleerl...

WELKE DIDACTISCHE BENADERING ZET AAN TOT EN DRAAGT BIJ AAN DE ONTWIKKELING VAN CREATIEF DENKEN BIJ KINDEREN?

NRO ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Creativit...

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING

Winter, Micha de ; — 2017

Betoog over de relatie tussen opvoeding en de manier waarop het er in de wereld aan toe gaat aan de hand van zes samenhangende essays. De auteur pleit o...

10 TIPS VOOR EEN ENTHOUSIASTE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR [Poster]

Onderwijs Maak Je Samen ; Prikkelende posters, — 2017

Poster met tips voor een goede start in een nieuw schooljaar. 

REGIONALE ARBEIDSMARKTANALYSES

Arbeidsmarktplatform PO ; — 2017

Wat zijn de verwachte tekorten aan leerkrachten in een regio? Zijn er oplopende tekorten in alle regio’s? CentERdata heeft in opdracht van het min...