Catalogus

18917 resultaten gevonden

VAN KERNDOEL TOT REFERENTIENIVEAU

Stap, Marielle van der ; — 2019

Behandeling van het onderwijsaanbod vanuit de referentieniveaus, kaders en arrangementen. Uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is het opbrengstgericht w...

STAPPENPLAN KEUZEPROCES LEERMIDDELEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Elk, Willem-Jan van ; Kennisnet, Zoetermeer ; SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Enschede ; — 2019

Het stappenplan Keuzeproces leermiddelen wil scholen helpen bij het inrichten van het keuzeproces van nieuwe (digitale) leermiddelen. Het stappenplan be...

EETGEDRAG IN BALANS

Larsen, Junilla ; — 2019

Eetgedrag in balans wil helpen bij het creëren van een gezonde eetomgeving in de kinderopvang Hoe kunnen kinderen gestimuleerd worden om groen...

OMGAAN MET STOREND GEDRAG

Overveld, Kees van ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel gaat het over hoe leerkrachten om kunnen gaan met licht probleemgedrag in de klas. Licht probleemgedrag is een reeks kleine, aanhoudende ...

10 MINDFRAMES OM LEREN ZICHTBAAR TE MAKEN (Beknopte uitgave)

Hattie, John ; Zierer, Klaus ; Pijl, Peter ; — 2019

Beknopte uitgave van het boek 10 mindframes om leren zichtbaar te maken. In dit boek beschrijven Klaus Zierer en John Hattie de mindframes en denkk...

REKENINSTRUCTIE IN DE KLEUTERGROEP

Schmeier, Marcel ; Hofmeijer, Tinka ; Zorg primair, — 2019

Pleidooi om directe instructie in te zetten in de groepen 1 en 2 en stapsgewijze beschrijving van hoe een leerkracht dat kan doen voor rekenen.&nbs...

EEN STERK LEESBELEID OP ELKE SCHOOL

Vansteelandt, Iris ; Meertaal, — 2019

In dit artikel gaat het over het belang van een duurzaam leesbeleid op school. Onderzoek maakt duidelijk dat lezen een sleutelvaardigheid is die samenha...

OPP, HOE ZIT DAT OOK ALWEER?

Beenhakker, Guus ; Kamphuis, Albert ; Passend onderwijs magazine, — 2019

In dit artikel worden de kansen uiteengezet die het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) scholen biedt, zodat ouders en de school er samen goed mee om kun...

OP WELKE WIJZE DRAAGT THEMATISCH ONDERWIJS BIJ AAN HET BEHALEN VAN HET GEWENSTE TAALBEHEERSINGSNIVEAU VAN LEERLINGEN IN GROEP 4-8?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Thematisc...

IS HET WAAR DAT FIXATIE DISPARATIE LEESPROBLEMEN VEROORZAAKT EN DAT VISUELE TRAINING DE LEESPROBLEMEN KAN VERHELPEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Afwijkend...