Catalogus

18109 resultaten gevonden

LEER HOOGBEGAAFDE KINDEREN ZELF TE STUREN!

Blonk-Meulenkamp, Martine ; Gifted@248, — 2018

Artikel over hoogbegaafde kinderen en zelfsturing. Verantwoordelijkheid voor het leren omschrijft SLO als 'aan het roer staan' van het leren. Als een ki...

EVALUATIE APP MATHLAND

Bruijn, Mandy de ; COS, — 2019

MathLand is een app waarbij de kinderen een arcade-achtig spel doorlopen, waarin opdrachten gedaan moeten worden waarbij ze moeten optellen, aftrekken, ...

WIEBELEN EN FRIEMELEN IN DE KLAS

Thoonsen, Monique ; Lamp, Carmen ; — 2018

In elke klas zitten leerlingen die zintuiglijk onder- of overprikkeld zijn en proberen hun balans te herstellen. Dit wordt door leraren vaak als lastig ...

WET WERK EN ZEKERHEID IN HET ONDERWIJS

Dietvorst, Noor ; Leiderschap in de onderwijspraktijk, — 2016

Dit boek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in het primair onderwijs is geschikt voor alle schoolleiders, managers en stafmedewerkers P&O die wille...

WERELD IN GETALLEN [versie 5 2019]

Borghouts, Ceciel ; Buter, Arlette ; Gool, Anneke van ; — 2019

Vernieuwde versie van de rekenmethode. De methode combineert papier en digitaal. Per groep kan een keuze gemaakt worden uit de papieren of digitale vari...

PLUSPUNT [versie 4 2019]

Borghouts, Ceciel ; Buter, Arlette ; Gool, Anneke van ; — 2019

Vernieuwde versie van de rekenmethode. De methode combineert papier en digitaal. Per groep kan een keuze gemaakt worden uit de papieren of digitale vari...

ZO PAK JE LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN EN DYSLEXIE AAN IN HET VO

Teunissen, Cindy ; Kleijnen, Ria ; Druenen, Maud van ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2018

Wat als leerlingen met lees- en/of spellingproblemen of leerlingen met dyslexie een specifieke interventie buiten de klas, verzorgd door een zorgspecial...

BETER BEGELEIDEN

Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) ; Beter Begeleiden, — 2015

Tijdschrift van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Beter Begeleiden verschijnt 5x per jaar als digitaal magazine ...

TOOLKIT OUDERBETROKKENHEID

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht ; Rijksuniversiteit Groningen ; Niejenhuis, Coby van ; — 2017

Beschrijving van werkvormen, tips en ideeën. De toolkit bestaat uit vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een...

ZOEK NAAR EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Iliás, Marina ; Meer, Levineke van der ; Willemen, Agnes ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

De betrokkenheid van ouders bij het leerproces kan van grote invloed zijn op het schoolsucces van een kind. Door samen te werken als educatieve partners...