Catalogus

18753 resultaten gevonden

DOORGESCHOTEN DIFFERENTIATIE IN HET ONDERWIJSSTELSEL

Onderwijsraad, Den Haag ; — 2018

Eén keer in de vijf jaar bekijkt de Onderwijsraad hoe het onderwijs ervoor staat. Daarbij kijkt de raad zowel naar ontwikkelingen op de korte als...

ZELFREGULATIE: DE WERELD LEREN KENNEN

Bussel, Mariëlle van ; Kinderopvang, — 2018

Een peuter die tijdens het fruithapje niet kan wachten op zijn beurt en begint te trekken en duwen aan het bord. Of een kind dat met blokken gaat gooien...

THEATERSPORTKAARTEN

Onderwijs Maak Je Samen, Helmond ; — 2009

28 Creatieve spelvormen voor leerkrachten om improvisatie theater, ook wel theatersport genoemd, met de groep vorm te geven. Op elke kaart staat kort en...

WERKVORMEN PROFESSIONELE LEERCULTUUR

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; — 2018

Onderwijs Maak Je Samen lichttte in 2018 elke maand in samenwerking met organisatie Blijven Leren een werkvorm toe om de professionele leercultuur op de...

HET ZAKBOEK VOOR CONTACTPERSONEN ONDERWIJS

Visser, Anke ; — 2019

Naslagwerk voor contactpersonen met informatie en tips voor de extra taken. Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klacht...

EFFECTEN MEER EN BETER BEWEGINGSONDERWIJS

Straatmeijer, Jerzy ; Regioplan, Amsterdam ; — 2018

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend. Volgens het voorstel zou drie uur gym per week de norm moeten word...

WEL OF NIET WOORDENSCHAT TOETSEN?

Bos, Monique van den ; Verhallen, Marianne ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over het toetsen van woordenschat bij jonge kindernen. Er zijn uitgesproken tegenstanders over toetsen bij peuters en kleuters. De auteurs van d...

BEREIK PEUTERWERK NA HARMONISATIE

Sociaal Werk Nederland ; — 2018

De harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang leidt voor een deel van de peuterspeelzalen tot vraaguitval. Ouders haken af door hogere kosten en a...

DE BEROEPSSTANDAARD VOOR DE INTERN BEGELEIDER

Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) ; — 2018

Intern begeleiders worden gezien als een belangrijke factor als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen in het p...

THEMA: PROFESSIONELE RUIMTE

Schaap, H. ; Leeferink, H. ; Meijer, P. ; Pedagogische studiën, — 2018

Reeks thema-artikelen over professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs:Professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs: In...