Catalogus

17035 resultaten gevonden

WIJS BEWEGEN MET KLEUTERS

Boone, Marc ; Berden, Delphine ; De Crits, Marc ; — 2020

Map met 230 kant en klare bewegingslessen. Het lessenpakket is opgedeeld in acht bewegingsthema’s, welke onderverdeeld zijn in lessenreeksen....

DOORLOOPJES

Caviglioli, Oliver ; Sherrington, Tom ; — 2021

Een visuele ontwerpgids voor leraren waarin visuele stappenplannen aangeboden worden om onderwijs vorm te geven. De volgende onderwerpen komen aan bod:g...

KANSENONGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS

Bouttaouane, Redwane ; Groenendaal, Nikkie van ; Praxisbulletin, — 2021

Artikel met praktische tips en theoretische inzichten om het geloof in eigen kunnen van kinderen te vergroten. Literatuur en praktijk leren ons dat kind...

MEER LEZEN, BETER IN TAAL - PO

Broekhof, Kees ; Kunst van Lezen ; — 2021

In de brochure Meer lezen, beter in taal - po geeft Kees Broekhof argumenten om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven met als bijkom...

MEER VOORLEZEN, BETER IN TAAL

Broekhof, Kees ; Nijhof-Broek, Maryse ; Kunst van Lezen ; — 2021

In de brochure Meer voorlezen, beter in taal (2021) biedt Kees Broekhof een op feiten gebaseerde onderbouwing voor de aanname dat voorlezen be...

SOCIAAL KLIMAAT-INTERVENTIE MET LESSON STUDY (SKILS)

Pronk, Jeroen ; Jongejan, Wilma ; Bosma, Tirza ; Remediaal, — 2021

De Sociaal Klimaat-Interventie met Lesson Study (SKILS) is ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de sociale klassendynam...

KIEZEN IS EEN VAARDIGHEID

Gerlach, Michelle ; Veen, Loth van ; Bij de les, — 2021

Dit artikel beschrijft verschillende fases van het studiekeuzeproces en hoe jongeren hiermee stap voor stap ontdekken wat bij ze past en hoe ze de regie...

LANDELIJKE JEUGDMONITOR 2020

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ; — 2020

Het Jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de Nederlandse jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en ...

BETERE OVERSTAP VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

Rens, Marlau van ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2021

Een artikel over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Deze overgang verloopt ondanks de inspanningen niet altijd soepel. Daarom is er ...

LEZEN UIT NIEUWSGIERIGHEID

Ganzeman, Femke ; Meertaal, — 2021

Een artikel over het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen. Om kinderen te motiveren om te gaan lezen is het van belang dat zij inzien waarom ze ...