Catalogus

18874 resultaten gevonden

TAALKRACHT

Brinkgreve, Christien ; Koenen, Eric ; Bloemink, Sanne ; — 2020

In dit boek komen met name de verwondering over de werking van processen rond taal, taalgebruik en taalvernieuwing aan de orde. Er wordt vanuit ver...

PRIORITERING LEERDOELEN

SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Enschede ;

Bij het verzorgen van onderwijs op afstand kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben PO-Raad, OCW, SLO en educati...

SCENARIOMODEL PRIMAIR ONDERWIJS

Arbeidsmarktplatform PO, Den Haag ; — 2013

Met het Scenariomodel PO kunnen rapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau ingezien en gedownload worden:Leerlingenprognoses naar leeftijd en...

HANDREIKING STRATEGISCH PERSONEELSBELEID

Arbeidsmarktplatform PO, Den Haag ; — 2020

Handreiking met tips om de strategische visie van een organisatie om te zetten naar personeelsbeleid. Strategische personeelsbeleid begint met de strate...

LEES JE DIGIWIJS

— 2020

In deze leesboekenserie schrijven verschillende kinderboekenschrijvers én experts over onderwerpen die bij digitale geletterdheid horen. De ...

CONTENTRECHT

Meindersma, Charlotte ; — 2019

Praktische beschrijving over het beschermen en gebruiken van content. Met veel praktijkvoorbeelden.Het internet bestaat niet zonder content. Bijna ieder...

ONDERZOEK INSPECTIE NAAR ONDERWIJS OF AFSTAND

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ;

Ondanks de grote inspanningen die in de afgelopen periode door scholen en instellingen zijn geleverd om onderwijs op afstand te kunnen aanbieden, lukte ...

SLIM MEERWAARDE CREËREN

Vander Heyden, Karin ; Muller, Paulien ; Management Kinderopvang, — 2020

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe verplichting voor kindercentra met voorschoolse educatie (VE): de inzet van een hbo'er als beleidsmedewerker/coach...

COMMERCIËLE KINDEROPVANG IS NIET SLECHT

Bussel, Mariëlle van ; Management Kinderopvang, — 2020

In een ingezonden brief in de Volkskrant betoogde Elly Singer eind 2019 dat de emotionele veiligheid van kinderen in het geding is in de commerciël...

SAMEN OPLEIDEN - PODCASTS

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, Utrecht ; — 2020

De podcasts Samen Opleiden zijn voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke afleveri...