Catalogus

16887 resultaten gevonden

ONDERSTEUNING BIJ UITVOERING NPO

Onderwijsontwikkeling Nederland, Den Haag ;

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland bieden ondersteuning bij het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs. Voor een overzicht van de led...

OVERZICHT EXTRA FINANCIERING CORONA PRIMAIR ONDERWIJS

PO-Raad, Utrecht ; — 2021

Inhaal- en ondersteuningsprogramma, Extra hulp voor de klas, Aanvullende bekostiging nieuwkomers… op welke extra financiering voor de gevolgen va...

HANDBOEK INTELLIGENTIETHEORIE EN TESTGEBRUIK

Resing, Wilma ; — 2021

In het Nederlands taalgebied bestaan tal van intelligentietests, in allerlei verschijningsvormen en met verschillende uitgangspunten. Het Handboek intel...

MENUKAART NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2021

Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te help...

WIJZER IN GROEPSVORMING

Knaap, Esther van de ; Bosmans, Femke ; — 2021

Een handleiding voor groepsvorming met een theoretische onderbouwing voor de dagelijkse klassenpraktijk. De kaarten bevatten - per fase van de groepsvor...

ZEG ME WAT JE ZEGGEN WIL

Felix, Francisca ; — 2020

In deze uitgave wordt afstand genomen van de therapeutgerichte benadering van kinderen met taal-, spraak- en communicatieproblemen, waarbij de professio...

SCID - 5 JUNIOR

Braet, Caroline ; Wante, Laura ; Roelofs, Jeffrey ; — 2021

De SCID-5 Junior is een semigestructureerd klinisch interview dat als doel heeft om DSM-5 stoornissen betrouwbaar te diagnosticeren bij kinder...

NOG SLIMMER!

Pol, Mirjam ; — 2021

De auteur, studie-adviseur, biedt praktische handvatten voor effectief en efficiënt studeren in het hoger beroepsonderwijs. In dit boekje word...

EEN VAK APART

IBO Onderwijshuisvesting Funderend Onderwijs, Den Haag ; — 2021

De bekostiging voor onderwijshuisvesting moet worden geoormerkt, en gemeenten en schoolbesturen moeten meerjarige afspraken met elkaar maken. Dit advies...

ARRANGEREN VOOR GEVORDERDEN

Dijk, Simone van ; TIBtools, — 2021

In Arrangeer samen en WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling kunnen intern begeleiders informatie vinden over de basis van ha...