Catalogus

18250 resultaten gevonden

KINDEREN TESTEN

Praxisbulletin, — 2018

In de rubriek Kinderen testen testen leerlingen in iedere aflevering een educatief product. Getest zijn ondermeer: Luqo, Yopples, Bakoba, Taalmaatje en ...

DE KRACHT VAN ORGANISCH LEIDERSCHAP

Molen, Ronald van der ; — 2018

Boek over organisach leiderschap, een mensgerichte manier van leidinggeven. Organisch leiderschap is gericht op het aanwakkeren van leiderschap in medew...

LEREN REKENEN ZONDER PROBLEMEN?

Treffers, Adri ; Volgens Bartjens, — 2019

In de kerndoelen van het rekenonderwijs is te lezen dat de rekenkennis- en vaardigheden in praktische situaties toepasbaar moet zijn. Adri Treffers, eme...

SOCIALE VEILIGHEID IN DE KLAS: INZICHT EN INTERVENTIE

Jongejan, Wilma ; Pronk, Jeroen ; Bosma, Tirza ; Remediaal, — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe docenten meer zicht kunnen krijgen op de klassendynamiek en hoe hij deze dynamiek kan beïnvloeden. Sinds schoolj...

ZORGEN VOOR EN OM HOOGBEGAAFDEN? VIND DE WEGEN IN DE WERELD VAN DE (JEUGD)ZORG

Hout, Ilse van ; — 2019

In de brochure Zorgen vóór of òm hoogbegaafden? beschrijft Ilse van Hout, talentbegeleider, de wegen die ouders kunnen bewande...

DE LERAAR WORDT OP WAARDE GESCHAT

Visser, Suzanne ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Artikel met een evaluatie van Leerling 2020 (een project van Schoolinfo in opdracht van de VO-raad) en een beschrijving van een nieuw programma, al...

LEREND ONDERWIJS VOOR EEN LEREND NEDERLAND

PO-Raad, Utrecht ; VO-Raad, Utrecht ; MBO-raad, Woerden ; Edventure, Den Haag ; — 2019

Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO  Raad, ...

THEMA: TOEKOMSTBESTENDIG LOB

Stemkens, Twan ; Valk, Renske ; Engbers, Bart ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Reeks thema-artikelen over toekomstbestendige loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 06 LOB als ontdekkingstocht laten... of leren kiezen? I...

EEN EZEL STOOT ZICH IN HET ALGEMEEN...

Hendrikse, H.P. ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

In dit artikel worden belangrijke vragen over het onderwijs aangestipt naar aanleiding van het bezoek aan de conferentie PME42 in Ulmeå, Zweden.&n...

MEETKUNST OP DE PABO HOGESCHOOL ROTTERDAM

Oprins, B. A. M. ; Keijzer, R. ; Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek , — 2019

Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?Het meetkunstprojec...