Catalogus

19051 resultaten gevonden

PASSEND ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK

Schuman, Hans ; Vries, Peter de ; — 2020

Dit boek laat zien wat passend onderwijs beoogt, hoe het werkt en hoe het zich kan ontwikkelen binnen scholen. Positieve resultaten worden getoond maar ...

ZORG MET IMPACT

Dael, Hans van ; Sleegers, Peter ; Veldt, Anne ; De Nieuwe Meso, — 2020

Passend onderwijs introduceerde de wettelijke zorgplicht voor scholen om zo goed mogelijk te voorzien in de onderwijs- en leerbehoeften van leerlingen. ...

MONITOR HYBRIDE ONDERWIJS

— 2020

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De monitor...

DOSSIER ZOMERLEZEN

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2020

Dossier over lezen in de zomervakantie. Om een leesachterstand te voorkomen, is het belangrijk dat leerlingen ook tijdens de zomervakantie elke dag...

SPECIAL: LESMATERIAAL

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs) ; Kader primair, — 2020

Special van Kader Primair met thema-artikelen over divers lesmateriaal:EurowijsLesmateriaal over geld: sparen, uitgeven, pinnen, reclame en digitaal gel...

SAMENWERKING IN EEN KRIMPREGIO

Witte, Piet de ; De Nieuwe Meso, — 2020

De dreigende sluiting van een of meerdere scholen in Zeeuws-Vlaanderen resulteerde in 2018 tot een collectieve aanpak waarbij alle stakeholders waren be...

DEBATTEREN OM TE LEREN

Wildeman, Henk ; Ettema, Connie ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Op basisschool Het Mozaïek in Arnhem brengt debatteren leerlingen verder in hun ontwikkeling. Welke lessen kunnen andere scholen hiervan leren?Vana...

EEN VERSTEVIGD FUNDAMENT VOOR IEDEREEN

Rutten, Paul ; Pruim, Jeroen ; — 2020

In opdracht van OCW heeft McKinsey de financiële basis van het Nederlandse funderend onderwijs doorgelicht. Via databestanden, een vragenlijstonder...

WAT IS DE IMPACT VAN COVID-19/SOCIAL DISTANCING OP DE MBO-STUDENT? – EEN EERSTE VERKENNING

Jong, Frank de ; Lans, Thomas ; ECBO ; — 2020

Veel studenten en docenten in het mbo geven aan dat studenten minder gemotiveerd zijn en met meer moeite leren dan toen de scholen nog open waren.Dat bl...

CORONAVIRUS : WAT KINDEREN MOETEN WETEN

Jenner, Elizabeth ; Wilson, Kate ; Roberts, Nia ; — 2020

Wat is het Coronavirus, en waarom heeft iedereen het erover? Uitgever Gottmer en de Britse kinderboekenuitgever Nosy Crow publiceren een gratis e-book v...