Catalogus

18593 resultaten gevonden

ALLIANTIE IN ONTWIKKELING

Nieuwboer, Christa ; — 2019

In februari 2019 presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van ...

JEUGDBELEID

— 2008

Het tijdschrift Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is a...

VOORTGEZET ONDERWIJS EN JONGERENWERK

Sarti, Asia ; Manders, Willeke ; Metz, Judith ; — 2019

Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerk...

GREEP OP DE JEUGDHULP

Brocking, Bert ; Vlaardingerbroek, Paul ; — 2019

Met de invoering van de Jeugdwet werden in 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hierdoor zou het allemaal beter worden in de jeugdzorg....

HANDIG MET GETALLEN [2019]

Waard, Jaap de ; Houweling, R. ; — 2019

Studieboeken rekenen voor de Pabo. In de reeks komen alle inhouden en begrippen van de Kennisbasis wiskunde voor de pabo, 2018 aan bod. Het niveau ...

WAT IS HET EFFECT VAN HET BEHALEN VAN VEEL HOGE OF VEEL LAGE CIJFERS OP DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.De gevolgen van ...

WELKE ONDERSTEUNING HEBBEN KLEUTERS NODIG WANNEER HUN SPEL STAGNEERT?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.In de kleutertij...

WELK EFFECT HEBBEN INSTRUMENTALE MUZIEKLESSEN OP DE GROEPSCOHESIE BIJ LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Muziekonderwijs ...

WELKE INVLOED HEEFT HET ZELF KIEZEN VAN HET INSTRUCTIENIVEAU OP DE LEERRESULTATEN EN DE MOTIVATIE VAN LEERLINGEN IN DE BOVENBOUW VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Wanneer leerling...

WELKE BELEMMERINGEN ERVAREN LEERLINGEN BIJ DE DOORSTROOM VAN HAVO NAAR VWO EN WAT IS DE INVLOED VAN DIT 'STAPELEN' OP HET STUDIESUCCES?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Doorstromers van...