Catalogus

17083 resultaten gevonden

BEREKEND! VAN REKENPROBLEEM TOT DYSCALCULIE

Ruijssenaars, Wied ; Ruijssenaars-Elshoff, Cecile ; — 2021

De diagnostische analyse van het rekenen-in-uitvoering laat volgens de auteurs zien dat de kwaliteit van rekenkennis tekort schiet.  Niet-geautomat...

HANDBOEK DYSCALCULIE EN REKENPROBLEMEN

Ruijssenaars, Wied ; Luit, Hans van ; Lieshout, Ernest ; Kroesbergen, Evelyn ; Ortho, — 2021

Een volledig herschreven handboek voor professionals die werken met kinderen die moeite hebben met rekenen. Dyscalculie is een stoornis die niet in een ...

PODCASTS OVER BASISVAARDIGHEDEN

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ; — 2021

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. Hierin gaan inspectiemedewerkers in gesprek met leraren, schoolleiders en bestu...

VEREENVOUDIGING BEKOSTIGING PO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2021

In deze brochure wordt ingegaan op de bekostigingssystematiek die naar verwachting vanaf kalenderjaar 2023 zal gaan gelden. De systematiek die tot kalen...

ROL- EN ONTWIKKELMODEL KINDCENTRA

PACT voor Kindcentra ; — 2021

Een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra. Deze handreiking biedt een nieuwe en gemeenschappelijke taal in kindcentra waar professionals me...

EEN KINDCENTRUM

Vervoort, Yvette ; Velzen, Job van ; — 2021

Yvette Vervoort en Job van Velzen werken al jaren aan de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra. In dit boek beschrijven ze hun ervaringen bij het...

ONDERZOEK INSPECTIE NAAR DE EFFECTEN VAN CORONA OP HET ONDERWIJS

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ; — 2021

De inspectie onderzoekt hoe het onderwijs tijdens de Corona-crisis verloopt. Uit de eerste meting bleek dat het, ondanks de grote inspanningen die in de...

SAMEN INNOVEREN IN INNOVATIETEAMS

Ros, Anje ; Heldens, Henderijn ; Platform Samen Onderzoeken ; — 2021

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere ...

WELKE KLEUR HEEFT JOUW PARACHUTE?

Bolles, R.N. ; — 2021

Boek over loopbaanplanning. Ingegaan wordt het zoeken en vinden van een baan en hoe je loopbaan vorm te geven. Ook bruikbaar voor studenten die met loop...

SPEL EN SPELEN

Rooijen, Martin van ; Damhuis, Resi ; Boogaard, Marianne ; Kiddo, — 2021

Vanaf september 2021 verschijnt het tijdschrift Kiddo als een dikke thema-editie van circa 100 pagina’s met meer inhoud en ondersteuning op een sp...