SOCIALE VEILIGHEID IN EN ROND SCHOLEN

Tweejaarlijkse rapportage naar de sociale veiligheid op scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Scholen zijn sinds augustus 2015 verplicht om de sociale veiligheid op school te regelen. 


Downloads
Titel informatie
Overige info

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/monitor-sociale-veiligheid

RESUltaten 2018 en 2016 kort beschrijven. Rapportage 2016 is al toegeveogd