ONDERZOEKSKADERS INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoekt de Onderwijsinspectie dat? Wat verwachten ze van besturen rond kwaliteitszorg en financieel beheer? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft de werkwijze van de inspectie en het waarderingskader, dat bij de onderzoeken gebruikt wordt.

Voor iedere onderwijssector is er een eigen onderzoekskader. Die onderzoekskaders per sector zijn grotendeels gelijk. Verschillen tussen de kaders komen bijvoorbeeld voort uit wetgeving die per sector afwijkt.

Het onderzoekskader bevat een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). Deze onderzoekskaders, inclusief de waarderingskaders en werkwijzes, zijn onderling op elkaar afgestemd. Belangrijk hierbij is dat het waarderingskader voor alle sectoren gelijk is. Soms verschillende waarderingskaders vanwege specifieke sectorwetgeving of wanneer de oorsprong van de onderwijssector daarom vraagt.

De kaders worden jaarlijks aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast loopt het programma Evaluatie en Bijstelling Onderzoekskaders. Dit leidt tot bijstelling van de kaders per 1 augustus 2021.

 


Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht

Uitgave

Utrecht: Inspectie van het Onderwijs, 2016-

Publicatiejaar

2016