DE JAARTAAK IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde

Sinds 1 maart 2019 is er een nieuwe editie van de CAO PO 2018-2019 van kracht. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire arbeidsvoorwaarden als doelstelling onder andere het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Met het uitgaan van werktijden in plaats van lestijden is een belangrijke stap gezet om hier iets aan te doen. Werkdruk verlagen gaat gepaard met inzicht in de werkzaamheden, in wat er verwacht wordt en vervolgens het maken van eenduidige en concrete afspraken over de gevraagde inzet. Hiervoor is in deze cao onder andere het werkverdelingsplan geïntroduceerd. In deze publicatie kan de schoolleider alles vinden om een jaartaak binnen de school te realiseren. De schoolleider dient een optimaal werk-en leerklimaat voor de medewerkers te realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken van het CAO. Dit alles zou moeten leiden tot het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die voldoende tijd en ruimte hebben om te werken vanuit de principes zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid, professionele ruimte en autonomie. Wanneer dit ontstaat wordt over 'gedeelde arbeidsvreugde' gesproken.


Titel informatie
Corporatie

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs)

Auteur

Stuijver, Jan

Uitgave

Utrecht : AVS, 2019

Collatie

89 p.

Publicatiejaar

2019