ZOMERLEZEN - ZOMERLEESBOEKJES
behoud je AVI-niveau in de zomer!

Deze zomerleesboekjes, die aansluiten bij de Zwijsen-methodes Veilig Leren Lezen (zowel 2e Maan als Kim-versie) en Estafette willen kinderen uitdagen tijdens de zomervakantie te blijven lezen. Dit om zomerverval tegen te gaan, d.w.z. dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. De boekjes bevatten verschillende soorten teksten  zoals strips, moppen, versjes, samenleesteksten/ toneellezen en informatieve teksten. Ook zijn er diverse doe-activiteiten opgenomen. Er is een boekje voor kinderen uit groep 3, die na de zomer naar groep 4 gaan, en een boekje voor kinderen uit groep 4, die na de zomer naar groep 5 gaan.

De boekjes worden vanaf 2016 jaarlijks uitgegeven.

Er is een draaiboek voor de leerkrachten beschikbaar, evenals een digibordles.


Titel informatie
Auteur

Loon, Paul van

Uitgave

Tilburg: Zwijsen, 2016-

Publicatiejaar

2016