ONDERZOEK NAAR SNAPPET

Moderne onderwijsprogramma's op tablets laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Ze zijn een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. De onderzoekers keken naar de effecten van Snappet: oefen- en verwerkingssoftware voor tablets die leerlingen direct laat weten of een antwoord goed of fout is. Daarnaast kan de software oefeningen afstemmen op het niveau van de leerling. De leraar ziet intussen via een online dashboard de prestaties van zijn leerlingen en kan daar zijn lessen op aanpassen. De resultaten van het onderzoek stroken met de resultaten met eerder onderzoek naar soortgelijke programma's als Rekentuin en Muiswerk: er zijn vooral effecten bij slimmere leerlingen te zien, zij leren in kortere tijd meer. Bij geen enkele groep was een negatief effect. Het programma kan helpen om te kunnen differentiëren. Er wordt wel aanbevolen eerst een plan te maken voordat men aan de slag gaat met programma's als Snappet. Daarnaast moeten leraren worden geschoold en moet de school de technische randvoorwaarden op orde hebben. 


Titel informatie
Auteur

Molenaar, Inge; Campen, Carolien van; Gorp, Karly van

Uitgave

Zoetermeer: Kennisnet, 2016

Collatie

42 p. en 44 p.

Publicatiejaar

2016