'EN HEB JE VANDAAG NOG EEN GOEDE VRAAG GESTELD?' [INNOVATIEBOX]
wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten

In deze publicatie wordt aan de hand van uitgebreide casusbeschrijvingen beschreven welke verschillende rollen docenten tijdens het Expeditieonderzoek hebben vervuld en wat de opbrengsten zijn voor henzelf, de leerlingen en de scholen.


Deel van