MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S IN DE KLAS: HOE MOEILIJK IS DAT?

De meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs hebben geen moeite om maatschappelijke thema's in de klas te bespreken, maar een vijfde vindt dat soms moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek waarover staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 1 juli 2015 rapporteerde aan de Tweede Kamer.

ITS vroeg 399 leraren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en 718 leraren geschiedenis of maatschappijleer of zij moeite hebben met het bespreken van gevoelige onderwerpen zoals de Holocaust, seksuele diversiteit en de vrijheid van meningsuiting, en of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Een vijfde heeft daar soms moeite mee. Jonge leraren en leraren met weinig werkervaring zijn minder tevreden over hun eigen gespreksvaardigheden dan ervaren docenten. 1 procent mijdt onderwerpen in de klas vanwege de verwachte reacties van leerlingen.

Een veilig klimaat in de klas en voldoende kennis over het onderwerp zijn volgens de leraren voorwaarden voor een goed gesprek. De meesten vinden het nuttig om gastsprekers in te zetten.


Titel informatie
Auteur

Sijbers, Rob; Elfering, Sanne; Lubbers, Marcel

Uitgave

Nijmegen : ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, 2015

Collatie

71 p.

Annotatie

met lit.opg.
Een artikel over het onderzoek is te lezen in Didactief nr. 1 januari 2016, p. 52

Publicatiejaar

2015