LEERLINGEN AAN HET STUUR

Leerlingen kunnen niet zomaar hun eigen leren 'sturen'. De leraar is hierin een cruciale schakel. Maar hoe help je leerlingen het beste op weg? Het GION onderzocht in een literatuurstudie hoe leraren leerlingen kunnen helpen bij het zelfsturend leren. Vooral leerstrategieën die een combinatie zijn van cognitieve en metacognitieve strategieën blijken goed te werken. Binnen de cognitieve strategieën zijn vooral het relateren, analyseren en structureren. Bij metacognitieve strategieën gaat het met name om oriënteren, plannen en evalueren. Naast het aanleren van leerstrategieën blijkt het zinvol om hints te geven, gerichte vragen te stellen en te 'modelen' (iets doen terwijl je uitlegt wat je doet en waarom je dat doet). Tot slot moeten leerlingen de kans krijgen om mee te beslissen over de onderwijsinhoud.

Onderzoek: Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie. D. Kostons, A.S. Donker & M.-C. Opdenakkerenakker e.a., GION, 2014.


Titel informatie
Auteur

Opdenakker, Marie-Christine

Tijdschrift

Didactief

Uitgave

Jrg. 45 (2015), nr. 1 (januari-februari 2015)

Collatie

p. 50-51

Publicatiejaar

2015