GENRES IN SCHOOLVAKKEN
taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs

Elk schoolvak is verbonden met zijn eigen vaktaal. Voor leraren is deze vaktaal vaak vanzelfsprekend, voor leerlingen is het echter lastig om een vak inhoudelijk te leren en zich de bijbehorende taal eigen te maken. Hoe zouden leraren dit aan moeten pakken? In dit boek wordt de leraar (in opleiding) geholpen op tekstniveau te kijken naar de eigen vaktaal en taalgericht onderwijs te geven. Genres in schoolvakken biedt een concept: genredidactiek. Er zijn negen genres die een rol spelen bij alle schoolvakken, waaronder het verslag, de beschrijving, de procedure en het betoog. Deze komen aan bod in de praktische introductie. In het tweede deel volgt een theoretische verdieping van de taalkundige basis. Tot slot worden in deel drie het specifieke vaktaalgebruik van diverse schoolvakken en de rol van de genres in die vakken besproken. 


Titel informatie
Auteur

Leeuw, Bart van der; Meestringa, Theun

Uitgave

Bussum: Coutinho, 2014

Collatie

240 p.

ISBN

9789046904336

Publicatiejaar

2014