GYMPEDIA

Digitale methode bewegingsonderwijs op de iPad, bedoeld voor het basisonderwijs. De methode biedt op basis van de principes van motorisch leren 66 leerlijnkaarten met handvatten voor beweeglessen. De oefenstof is hierop op drie manieren uitgewerkt, zodat deze toepasbaar is op alle leerlingen: basis, plus en extra. De 42 leskaarten gaan dieper in op specifieke onderdelen als doel- en tikspelen. Voor de kinderen zijn ondersteunende kijkwijzers gemaakt, waarmee ze na het bekijken van een video of foto zelfstandig aan de slag kunnen.
Met behulp van de leerlijnkaarten en leskaarten kan de leerkracht de digitale jaarplanning invullen, waarbij per les gekozen kan worden voor één tot zes activiteiten. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen de vaardigheden van elk kind tijdens de gymles geregistreerd worden.
De methode gaat uit van het gebruik van een iPad tijdens de gymles.


Titel informatie
Uitgave

Haarlem : Sportservice Noord-Holland, 2014

Publicatiejaar

2014