FEEL-KJ
vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Instrument dat inzicht biedt in de emotieregulatie van kinderen en jongeren. Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan.
Kinderen en jongeren vullen in totaal 90 vragen in, waarbij zij aangeven hoe zij omgaan met boosheid, angst en verdriet. Voor elke emotie worden 30 vragen gesteld over wat iemand doet of denkt als hij/zij boos, bang of verdrietig is.
De FEEL-KJ geeft scores voor 15 emotieregulatiestrategieën, die worden onderverdeeld in drie categorieën: adaptieve strategieën, maladaptieve strategieën en externe regulatiestrategieën.


Titel informatie
Auteur

Cracco, Emiel; Theuwis, Lotte; Grob, Alexander

Uitgave

Amsterdam : Hogrefe, 2013

Annotatie

Bewerking van: Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ). - 2005

Cassette met:
- Handleiding (Artikelnummer 5703002)
- Vragenboekjes
- Scoreformulieren

Publicatiejaar

2013

Categorie├źn