LEREN? DAT KAN IK ZELF! MAAR WIL JE EVEN HELPEN?
handvatten voor schoolteams die zelfsturend leren competenties van leerlingen willen stimuleren

Voor schoolteams in het PO is een reeks van vier brochures ontwikkeld met praktische handvatten voor het stimuleren van zelfsturend leren en competenties van leerlingen. De vier brochures maken onderdeel uit van de reeks Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen? In een snel veranderende maatschappij is het van belang dat kinderen op school leren hoe ze moeten leren vanuit eigenaarschap en motivatie. Uit onderzoek blijkt dat de volgende competenties hier een grote rol in spelen: regie nemen over het eigen leerproces, reflectie, leerstrategieën toepassen en samenwerkend leren. Over deze competenties zijn deze publicaties ontwikkeld die schoolteams concreet op weg helpen. De vier brochures zijn als aparte pdf's te downloaden.


Titel informatie
Auteur

Schalkers, Karin; Haan, Marleen de; Booij, Nora

Uitgave

's Hertogenbosch: KPC Groep, 2014

Publicatiejaar

2014