BEOORDELEN OM TE LEREN
leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Beoordelen kan verschillende functies hebben. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen formatief en summatief beoordelen. Formatief beoordelen is een manier van beoordelen die tot doel heeft leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Dit is anders dan summatief beoordelen, waarbij de leerkracht na een bepaalde periode de balans opmaakt van het leren. Deze publicatie is geschreven in het kader van het SLOA-project ‘Formatief beoordelen’. Het doel van dit project is kennis te ontwikkelen die leraren in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen gebruiken bij het toepassen van formatief beoordelen (als onderdeel van opbrengstgericht werken) tijdens reguliere lessen.

 

 

 


Titel informatie
Auteur

Castelijns, Jos; Andersen, Inge

Uitgave

's Hertogenbosch: KPC groep, 2013

Collatie

44 p.

Publicatiejaar

2013