NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN, EN DAN?

De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden.
Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Deze publicatie wil het management van de school inzicht geven in zowel de keuze voor het al dan niet invoeren van andere schooltijden als in de diverse mogelijkheden die er zijn op het gebied van andere schooltijden. Tevens beschrijft deze publicatie aan welke regels en afspraken de schoolorganisatie zich dient te houden in het geval zij de overstap wil maken naar andere schooltijden. Ten slotte komt de samenwerking tussen school en kinderopvang (tso) aan de orde.

 In de zevende herziene uitgave zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals de verwijzingen naar de CAO PO en de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs, verwerkt.


Titel informatie
Corporatie

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs)

Auteur

Lent, Paul van

Uitgave

7e herz. dr. - Utrecht : AVS, 2019

Collatie

56 p.

Publicatiejaar

2019