SCENARIOMODEL PRIMAIR ONDERWIJS

Met het Scenariomodel PO kunnen rapportages op bestuurs-, school- en vestigingsniveau ingezien en gedownload worden:

  • Leerlingenprognoses naar leeftijd en onder- en bovenbouw
  • Leerlingenprognose naar postcode en woongebied
  • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen)
  • Aparte prognoses voor het speciaal basisonderwijs

Op basis van de leerlingenprognose kunnen Formatieprognoses en rapportages voor Personele en materiële bekostiging opgesteld worden. Ook kan bekeken worden op welke onderliggende gegevens de basisprognose gebaseerd is. Voor verdere verfijning kan een eigen scenario opgesteld worden. Dat kan door aannames te wijzigen met de eigen lokale en schoolspecifieke gegevens. Ook kan een rapport gemaakt worden voor Strategische Personeelsplanning om inzicht te krijgen in de eigen personeelsbehoefte in de toekomst. Vraag en aanbod van personeel worden doorgerekend.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Arbeidsmarktplatform PO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : Arbeidsmarktplatform PO, 2013-

Publicatiejaar

2013