D2 AANDACHTS- EN CONCENTRATIETEST

De d2 is een instrument voor het meten van de visuele aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen. De test bestaat uit een testopgave, waarbij in een reeks letters met verticale streepjes binnen korte tijd zoveel mogelijk letters 'd' met exact twee streepjes moeten worden weggestreept.

De resultaten geven informatie over het niveau en verloop van aandacht en concentratie tijdens de afname, door te kijken naar:
- verwerkingssnelheid (werktempo)
- nauwkeurigheid (aantal en soort fouten)
- concentratie (hoeveelheid correct verwerkte informatie)
- variatie in tempo

In het resulterende profiel kan worden gezien of iemand vergeleken met anderen concentratieproblemen heeft of juist hoog geconcentreerd is, zorgvuldig en traag of juist snel en impulsief werkt, of één van de varianten daar tussenin.

De d2 duurt ongeveer 8 minuten. Er is zowel een papieren als een digitale versie beschikbaar. De digitale versie (d2-R) is op dit moment alleen voor volwassenen beschikbaar.

 


Titel informatie
Auteur

Brickenkamp, Rolf; Oosterveld, Paul; Schmidt-Atzert, Lothar

Uitgave

2e ongew. dr. - Amsterdam : Hogrefe, 2012

Annotatie

Handleiding
Testformulieren
Scoringsprogramma
Instructiekaarten

Publicatiejaar

2012