GOED GESPREK MET OUDERS: TIPS VOOR DE GOUDEN DRIEHOEK

Een goed gesprek met ouders over hun kind is niet zo gemakkelijk als er iets speelt, zoals een tegenvallend schooladvies of vermoedens van verwaarlozing. Daarbij kunnen ouders erg veeleisend zijn en soms zelfs agressief. In een serie video’s zijn zulke nagespeelde situaties te zien, met tips van een psycholoog om als leraar betere gesprekken met ouders te voeren. De belangrijkste: benoem het gemeenschappelijk belang en neem ouders serieus als gesprekspartner.

In de eerste video in het artikel is te zien hoe divers de samenwerking tussen ouders en leraren kan zijn en hoe moeilijk het soms is om goed met ouders te communiceren. Hierna volgen video's met voorbeeldgesprekken in verschillende situaties: een 10-minutengesprek, een lastig gesprek over het schooladvies, ouders vragen om thuis te ondersteunen, omgaan met boze ouders, geen tijd voor een gesprek, en vermoeden van verwaarlozing. Voor elke situatie worden in de video's tips gegeven.


Titel informatie
Auteur

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2020

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2020