TEMPOTEST AUTOMATISEREN
TTA [2010]

Volledig vernieuwde uitgave van de Tempo Toets Rekenen TTR [1993] om de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vast te stellen en te analyseren voor leerlingen in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. De test kan een rol spelen bij het tijdig signaleren en diagnostiseren van rekenzwakke leerlingen in de eerste schooljaren, waarin het automatiseren en hoofdrekenen veel aandacht krijgen. De resultaten op de test kunnen namelijk verder geanalyseerd worden met een meegeleverd computerprogramma. Dit programma brengt de fouten per soort in beeld, weergegeven in een leerlingprofiel. Zo kan de leerkracht vaststellen waar de schoen wringt; het is een aangrijpingspunt voor eventuele remedial teaching. Het leerlingprofiel is geschikt voor archivering en/of verwijzing. De test kan klassikaal of individueel afgenomen worden met papier en potlood. De duur van de afname is 2 minuten per subtest, de scoring en normering kost ca. 5 minuten en de interpretatie ca. 2 minuten. De TTA kan door de leerkracht afgenomen en geïnterpreteerd worden. De resultaten op de test kunnen verder geanalyseerd worden in het Boom testcentrum.


Titel informatie
Auteur

Vos, Teije de

Uitgave

Amsterdam : Boom, 2010

Annotatie

Vernieuwde uitg. van: Tempo Test Rekenen TTR [1993]

Inhoud map:
- Handleiding (34 p.)
- 2 correctiemallen
- 1 Instructiekaart
- 1 bloc Rekenbladen Plus min keer deel (30 ex.)
- 1 bloc Rekenbladen Plus min (30 ex.)
- Analyseprogramma

Publicatiejaar

2010