LEIDING GEVEN AAN DUURZAME VERANDERING

Verslag van de opbrengsten van een onderzoek naar de vraag welke kwaliteiten en acties van leidinggevenden bijdragen aan de beklijving van duurzame verandering in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Uitgelegd wordt wat duurzame verandering inhoudt. Vervolgens worden werkhypothesen besproken, de opbrengsten van het onderzoek, rondom de thema's teamleren, werken met mentale modellen, systeemdenken en de complexiteit van de dynamiek. Tenslotte wordt beschreven hoe leidinggevenden kunnen werken aan duurzaamheid van verandering. In de bijlagen 'deelnemende scholen' en 'werkhypothesen' zijn de onderzoeksgegevens verwerkt.
Titel informatie
Auteur

Hoven, Gerard H. van den; Koning, Hanna de

Uitgave

Utrecht : APS, 2009

Collatie

102 p. ; 24 cm

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2009