LEZEN GAAT VOOR

De aanleiding voor dit proefschrift was de aanbeveling uit het dyslexierapport van de Gezondheidsraad uit 1995 om binnen het onderwijs een traject van intensieve individuele remedial teaching in te richten voor het leren lezen. In het proefschrift staan twee onderzoeksvragen centraal: 1) in welke mate kan de ontwikkeling van leesuitval begin groep 4 door gerichte interventie worden omgebogen; 2) heeft de mate waarin en de wijze waarop de leerlingen op de interventie reageren een voorspellende waarde voor het vroegtijdig vaststellen van dyslexie. De eerste twee hoofdstukken geven een toelichting op het onderzoek en een verantwoording van de keuze van interventie in groep 4. Hoofdstuk drie beschrijft de ontwikkeling van remedial teaching volgens protocol. Overwegingen (ten aanzien van de methodologie, inhoud, methodiek), de opzet (instrumenten, selectie van scholen en leerlingen), de ontwikkeling (cursus van remedial teachers, logboeken en nieuwsbrief, observaties), en resultaten komen daarin aan de orde. Het remedial teachingsprogramma was toegespitst op het lezen van teksten. In hoofdstuk vier staat de woordtraining centraal waarbij ingegaan wordt op: 1. de nadruk die op snelheid ligt; 2. de consequenties van de verschillende leesmodellen voor de orthodidactiek; 3. vier deelonderzoeken waarin met behulp van het computerprogramma woordtraining verschillende aspecten van woordtraining werden gevarieerd. De bijlagen bevat een korte beschrijving van de methodiek 'Wacht, Hint, Prijs', en de instructie voor observatie van wacht, hint, prijs en time-on-task.
Titel informatie
Auteur

Struiksma, A.J.C.; Struiksma, A.J.C.

Uitgave

Amsterdam : VU Uitgeverij, 2003

Collatie

IV, 154 p. : fig., tab. ; 24 cm

ISBN

9053838554

Annotatie

Met lit. opg. Proefschrift Universiteit van Amsterdam

Publicatiejaar

2003