TERUG NAAR DE BASIS
mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs

Er is onderzoek gedaan naar de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs. De bevindingen van dit onderzoek zijn ook te vinden in de bijbehorende handreiking. Hierin worden mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs besproken.

Het onderzoek bevat ervaringen, inzichten en suggesties om de relatie tussen leerkrachten en allochtone ouders te versterken. Het eerste hoofdstuk is de inleiding. In het tweede hoofdstuk gaat de auteur in op de thematiek en de gekozen invalshoeken. Onderwerpen zoals partnerschap, interculturele communicatie en de onderwijspositie van allochtone leerlingen komen aan bod. Ook de onderzoeksvragen worden hier gepresenteerd. In de volgende twee hoofdstukken worden de onderzoeksbevindingen gepresenteerd. In het laatste hoofdstuk worden mogelijkheden voor het verbeteren van de onderlinge communicatie besproken. De rode draad daarbij is dat vooral ingezet zou moeten worden op het versterken van de individuele relatie tussen leerkrachten en ouders, waarbij het belang van het individuele kind centraal staat.

De handreiking bevat praktische aanbevelingen en geeft inzicht in ervaringen van leerkrachten en ouders zelf. In de eerste vijf hoofdstukken wordt ingegaan op de vijf voorwaarden om de communicatie tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat het bijdraagt aan een zo goed mogelijke begeleiding van de ontwikkeling en schoolloopbaan van het kind. De vijf voorwaarden zijn: een eenduidige visie en systematisch ouderbeleid; gelijkwaardigheid en tweerichtingsverkeer in de communicatie tussen school en ouders; tijd voor goedlopende communicatie met ouders; goed omgaan met taalverschillen; en ouders bereiken met oudergesprekken en andere activiteiten. In hoofdstuk 6 komt aan bod hoe de onderlinge communicatie er voor kan zorgen dat ouders beter in staat zijn om kinderen bij het onderwijs te ondersteunen. Het zevende hoofdstuk gaat in op het gezamenlijk signaleren en aanpakken van problemen in het leren of in het gedrag van het kind. In het laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe er zo goed mogelijk een schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs gemaakt kan worden.

Elk hoofdstuk beschrijft de dilemma’s die leerkrachten en ouders ten aanzien van de diverse onderwerpen verwoorden. Deze worden aangevuld met de observaties van de onderzoeker. Daartegenover staan de positieve ervaringen en inzichten die als eyeopener kunnen dienen. Deze mogelijkheden worden besproken.

 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Booijink, Marijke

Uitgave

Leiden: Universiteit Leiden, 2007

Collatie

186 p. / 56 p.

Annotatie

met lit. opg.

Het onderzoeksrapport bevat de volgende bijlagen:
1. Ori├źntatiegesprek basisscholen
2. Een diepte-interview met de directeur
3. Diepte-interviews met de leerkrachten
4. Diepte-interviews met de ouders
5. Observaties
6. Evaluatiegesprek onderzoek(sverslag)
7. De resultaten van diverse Homals-analyses

Publicatiejaar

2007