HOREB-PO
Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling

Horeb is het observatie- en planningssysteem van Basisontwikkeling. Het bevat de aanwijzingen en middelen (instrumenten) waarmee leidsters en leerkrachten ontwikkelingsgericht kunnen werken met jonge kinderen in de peuterperiode en de onderbouw.Een kenmerk van Horeb is de verbondenheid aan (kern)activiteiten. Dit kenmerk komt voort uit het principe van ontwikkelingsgericht onderwijs dat ontwikkeling en leren in gezamenlijke betekenisvolle activiteiten bevorderd kan worden. Horeb is de strategie om ontwikkelingsgericht te werken in peutergroepen en de onderbouw. De vier delen van Horeb zijn erop gericht om systematisch en doelgericht ontwikkelingsgericht te werken: het activiteitenboek, de observatiemodellen, modellen om plannen te maken, te reflecteren en te registreren en evaluatiemodellen. In de nieuwe versie van Horeb zijn zowel de middelen voor peutergroepen als voor de onderbouw in één map opgenomen. Hiermee wordt de doorgaande lijn van peutergroep naar basisschool bewaakt. Het activiteitenboek heeft diverse middelen en hulpbronnen die bij voorbereiding en uitvoering van plannen handig zijn, toegevoegd. De observatiemodellen zijn aangepast en zijn voorzien van vaardighedenlijsten.

In januari 2018 is er een digitaal kindportfolio aan Horeb toegevoegd. Hiermee kan de leraar een portfolio-pagina voor kinderen aanmaken. Leerlingen kunnen hun eigen leerdoelen opstellen (en hierop reflecteren), notities maken en er bestanden en foto’s bij uploaden.


Titel informatie
Auteur

Janssen-Vos, Frea; Pompert, Bea; Koning, Lorien de

Uitgave

Assen : Van Gorcum, 2012-

Collatie

60 p. ; 30 cm

Annotatie

Met lit. opg. Integratie (en vervanging) van: Horeb voor basisontwikkeling (2001) en Horeb voor Startblokken (2002)

Vanaf 2012 is Horeb digitaal beschikbaar.

Publicatiejaar

2012