OP WEG NAAR LEERLINGPROFIELEN

Beschrijving van het leerlingvolgsysteem en manieren om te determineren en adviseren op de Leon van Gelder, school voor voortgezet onderwijs in Groningen voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. Bij determineren en adviseren draait het om de vraag hoe de school ervoor zorgt dat een leerling op de meest geschikte leerweg terecht komt. Vervolgens worden de stappen in het proces beschreven die de Leon van Gelder doorliep om te komen tot leerlingprofielen. In leerlingprofielen wordt beschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen voor bepaalde vakgebieden om naar een bepaalde stroom in de bovenbouw te gaan. Zij worden gebruikt bij determinatie en advisering. Als bijlage zijn manieren van rapporteren en het leerlingvolgsysteem op de Leon van Gelder opgenomen zoals: Rapport jaar 2, Vakrapport Engels en Verzamellijst advisering per leerling.
Titel informatie
Auteur

Boland, Jan; Eising, Janneke; Molen, Hans van der

Uitgave

Apeldoorn : Garant, 2005

Collatie

110 p. : tab. ; 26 cm.

ISBN

9044118072

Publicatiejaar

2005