ACTIEF LEREN
bronnenboek

Behandeling van het leren van leerlingen gericht op wendbaar gebruik. Wendbaar gebruik in de zin van: het creatief kunnen toepassen van wat je geleerd hebt in nieuwe onbekende situaties. Daartoe is een manier van leren nodig waarin leerlingen degenen zijn die hun eigen leren vormgeven en hun eigen kennis construeren. Dit kan met meer of minder sturing van docenten of met meer of minder verantwoordelijkheid van leerlingen. Maar in alle gevallen is het de leerling die voor de belangrijkste onderdelen van zijn leerproces verantwoordelijk is. In hoofdstuk 1 worden de verschillen tussen leren gericht op wendbaar gebruik en leren gericht op beheersing toegelicht. In de drie daarop volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderdelen van leren op wendbaar gebruik uitgelegd. Dit zijn: de betekenisvolle leertaak, het voorbereiden van leerlingen op de betekenisvolle leertaak, benodigde competenties van leerlingen en de beoordeling van betekenisvolle leertaak. In het laatste hoofdstuk worden vier integrale praktijksituaties beschreven waarin leren gericht op wendbaar gebruik centraal staat. Vormt een drieluik met: "Samenwerkend leren : praktijkboek" en "Effectief leren : basisboek". Het basisboek gaat vooral over leren gericht op beheersing en maakt een begin met leren gericht op beklijving. Ook het realiseren van een leerklimaat in de klas wordt daarin beschreven. Het praktijkboek is gericht op alle drie de functies van leren maar vanwege de gestructureerde opbouw van het boek gaat veel aandacht uit naar leren gericht op beheersing en beklijving. In het bronnenboek staat vooral leren gericht op wendbaar gebruik centraal.


Titel informatie
Auteur

Ebbens, Sebo; Ettekoven, Simon

Uitgave

2e dr. - Groningen/Houten : Wolters-Noordhoff, 2005

Collatie

239 p. ; 24 cm

ISBN

9001277748

Annotatie

Grondig herziene versie van: Actief leren : bevorderen vanverantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces /Sebo Ebbens, Simon Ettekoven. - Groningen : Wolters-Noordhoff,2000. - ISBN 90-01-27773-X Vormt een drieluik met: "Samenwerkend leren : praktijkboek" en"Effectief leren : basisboek" Met lit. opg. Met reg.

Publicatiejaar

2005