DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR IN DE PRAKTIJK
de basis op orde voor ontwerpen en geven van effectief, eigentijds onderwijs

De kern van het werk van de leraar is het ontwerpen van onderwijs. De uitvoering van dat onderwijs is te vatten in zes rollen: Gastheer, Presentator, Didacticus, Pedagoog, Afsluiter en Leercoach. Inzicht in deze rollen en reflecteren op hoe een leraar deze beheerst, biedt leraren handvatten om de basis op orde te bréngen en/of te houden. Het bewust beheersen van deze basis van effectief leraargedrag is volgens de auteurs voorwaardelijk voor verdere professionele groei. Met dit boek wil CPS leraren ondersteunen om die basis helder op het netvlies te krijgen of te houden bij de uitvoering in de praktijk.

In het boek is aandacht voor verschillende vormen van sturing en het bevat praktische voorbeelden, voor zowel po, vo als mbo. De auteurs sluiten het boek af met hoe blijvende professionalisering vormgegeven kan worden: individueel, met een team of schoolbreed. 

Inclusief bij deze uitgave biedt CPS de Quickscan Yollen: hierin kunnen leraren reflecteren op hoe ze bewegen in de zes rollen en kunnen ze dit gebruik als start voor het eigen ontwikkeltraject. 

Het boek is de opvolger van de CPS-uitgave De vijf rollen van de leraar.


Titel informatie
Auteur

Moonen, Bert; Goot, Lotte van der; Veldhuizen, Sander van

Uitgave

Amersfoort : CPS, 2022

Collatie

136 p.

ISBN

9789065081797

Publicatiejaar

2022