TAALJACHT

Taaljacht is de nieuwe methode van uitgeverij Zwijsen voor taal, spelling en grammatica voor groep 4 tot en met 8. Vanaf schooljaar 2022/23 kunnen scholen vroegstarten. Met Taaljacht gaan de leerlingen op jacht naar taal: de eigen taal, de taal van anderen en taal van de wereld waarin ze leven. 

Taaljacht in kernwoorden: 

 • Verwondering
  met aansprekende bronnen en werkvormen die de echte wereld laten zien
 • Samenhang
  In ieder blok worden spelling, grammatica, taal en leesbegrip op een logische manier met elkaar verbonden.
 • Actieve betrokkenheid
  door het gebruik van de coöperatieve werkvormen van dr. Spencer Kagan. In deze aanpak staat de interactie tussen leerlingen centraal. Alle leerlingen praten, werken samen en bewegen in de lessen. In alle lessen komen de coöperatieve werkvormen van dr. Kagan terug. Ze duren twee tot  drie minuten.
 • Eigenaarschap
  formatief evalueren is een belangrijke bouwsteen van Taaljacht. De cyclus van formatief evalueren van Gulikers & Baartman is voor Taaljacht vertaald naar heldere lesdoelen met duidelijke succescriteria.
 • Beproefde spellingdidactiek
  met de belangrijkste uitgangspunten van Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Keuze tussen EDI en begeleid ontdekkend leren. Bij Taal kan iedere lesweek gekozen worden: één les geven volgens het EDI-model of met ‘begeleid ontdekkend leren’ (geleid ontdekkend taalmodel, Adri van den Brand, 2019). Bij het EDI-model geeft de leerkracht instructie over het lesdoel en bij begeleid ontdekken worden leerlingen uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen.

Taaljacht bestaat uit een compact programma van acht blokken van vier weken voor zowel taal als spelling en grammatica. Dus 32 weken in totaal. Iedere taalles duurt 45 minuten. Iedere spellingles duurt 30 minuten.

De methode bevat voldoende materiaal voor extra instructie en oefening en voor verrijking:

 • uitgewerkte verlengde instructie bij iedere les
 • de eindtaken zijn op twee niveaus uitgewerkt
 • uitgewerkte preteaching voor kinderen met een andere thuistaal
 • met de Taaljachtopdrachten kunnen kinderen op creatieve manier oefenen met de  taaldoelen

Formatief evalueren is een belangrijke bouwsteen van Taaljacht. Op vaste momenten beantwoorden leerlingen checkvragen of doen een korte quiz om te zien waar ze staan in het leerproces. De leerkracht houdt de regie en bepaalt samen met de leerling wat de vervolgstappen zijn. Ook in de spellingles is formatief evalueren een belangrijke pijler. Met een optionele ‘prétoets’, dagelijkse dictees, weekdictee en een grammaticaquiz en een controledictee zijn er steeds momenten waarop de leerbehoefte in de groep helder wordt. Ook bij deze onderdelen biedt Taaljacht houvast en structuur voor leerling en leerkracht:

 • In de instructie kan de leerkracht eenvoudig differentiëren aan de hand van het ‘uitvliegmodel’: de meeste instructietijd gaat naar de leerlingen die hier de meeste behoefte aan hebben. Leerlingen die zelfstandig verder kunnen, vliegen eerder uit.
 • gerichte instructie op maat tijdens de laatste spellingles van de week   
 • uitgewerkte tips en verlengde instructie voor kinderen met een andere thuistaal

De verwerking van de lesstof is gedifferentieerd door de inzet van Dictweekaarten op twee niveaus. Ook verwerkings- en toepassingsopdrachten in het werkboek worden aangeboden op twee niveaus.

In de methode wordt met filmpjes gewerkt. Elk thema start met een themafilm waarin het taalthema wordt geïntroduceerd. Leerlingen leren woordbetekenissen met de Woordenjacht-filmpjes in de leerkrachtsoftware.

Er kan gekozen worden voor digitale verwerking van de opdrachten of voor leerwerkboeken.


Titel informatie
Uitgave

Tilburg : Zwijsen, 2022-

Publicatiejaar

2022