OP ZOEK NAAR DATA MET DAAN

In het lesmateriaal Op zoek naar data met Daan maken de leerlingen van groep 7-8 op spelenderwijs kennis met het CBS, de beginselen van dataverzameling en statistieken, en nepnieuws. Het materiaal kan een deel van de lessen over grafieken en tabellen uit de reguliere rekenmethode vervangen en heeft een duur van ongeveer 60 minuten per module. Het lesmateriaal sluit aan op de vakken taal, rekenen en mediawijsheid.

De praatplaat introduceert het CBS en verschillende statistische thema’s in een alledaagse woonwijk. In ieder van de elf onderdelen van de woonwijk komen de kinderen interessante, soms bijzondere data tegen. In de werkbladen en video’s worden de leerlingen meegenomen door de drie stappen van het statistisch proces: data verzamelen, verwerken en publiceren. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om in de huid van het CBS te kruipen met de verdiepende opdrachten.

De drie werkbladen 'Hoe komt het CBS aan cijfers?', 'Wat doet het CBS met data?' en 'Hoe komen de data bij de mensen?' zijn kosteloos te downloaden op de website van het CBS


Titel informatie
Corporatie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Uitgave

Den Haag : CBS, 2021

Publicatiejaar

2021