ONDERWIJS VANUIT HOGE VERWACHTINGEN - LEIDRAAD
effectieve interventies tegen onderwijsachterstanden in het primair onderwijs ~ weten wat werkt en waarom

Leerkrachten maken voortdurend keuzes voor leerlingen. Dit gebeurt mede op basis van verwachtingen die zij hebben van individuele leerlingen en over de groep. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op allerlei gegevens en ideeën over de leerling. Soms zijn ze onderbouwd, maar soms berusten ze ook ten dele op intuïtie.

Leerkrachtverwachtingen blijken een sterke voorspeller voor het handelen van de leerkracht en dat heeft invloed op de ontwikkeling van leerlingen. Verwachtingen sturen het bewuste handelen van leerkrachten, maar spelen ook een rol in een aantal processen waar de leerkracht zich minder bewust van is. In de Leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen is kennis opgenomen over leerkrachtverwachtingen en vertaald in zes praktische aanbevelingen:

  1. Wees je bewust van je verwachtingen van leerlingen
  2. Wees je bewust van de manieren waarop je verwachtingen communiceert naar leerlingen
  3. Werk vanuit hoge verwachtingen: groepeer flexibel
  4. Werk vanuit hoge verwachtingen: stel heldere leerdoelen
  5. Werk vanuit hoge verwachtingen zorg voor een positief klasklimaat
  6. Benut de kracht van het team

Naast een beschrijving van de belangrijkste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar leerkrachtverwachtingen, zijn aanbevelingen voor de praktijk vertaald. Hierbij horen suggesties voor activiteiten die leerkrachten kunnen helpen om zich bewust te worden van verwachtingen en om (nog meer) te gaan handelen vanuit hoge verwachtingen van alle leerlingen. 

Er is ook een leidraad Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Auteur

Bergh, Linda van den; Amerongen, Melissa van; Gunsch, Renald

Uitgave

Den Haag : NRO, 2021

Annotatie

De leidraden zijn tot stand gekomen dankzij financiering uit het programma Onderwijskansen. Een initiatief van het NRO, het ministerie van OCW en de PO-Raad.

Publicatiejaar

2021