DIFFERENTIATIE ALS SLEUTEL VOOR GELIJKE KANSEN - LEIDRAAD
effectieve interventies tegen onderwijsachterstand in het primair onderwijs ~ weten wat werkt en waarom

De leidraad Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen is gemaakt voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek. De informatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag: Hoe kun je als leerkracht ervoor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen?

De leidraad is opgezet vanuit zes aanbevelingen voor het primair onderwijs. De eerste aanbeveling gaat over het goed zicht krijgen – en houden – op het niveau van de leerlingen. De volgende drie aanbevelingen richten zich op het ‘hoe’ van differentiatie: toepassen van instructiemodellen, inzetten van extra leertijd en groeperingsvormen. De laatste twee aanbevelingen gaan over de voorwaarden voor differentiatie: de vaardigheden die leerkrachten nodig hebben als basis voor het differentiëren en beleid op schoolniveau.

  1. Ken en volg je leerlingen
  2. Gebruik modellen voor effectieve instructie
  3. Geef leerlingen de tijd
  4. Werk doelgericht in groepjes
  5. Zorg voor een stevige basis
  6. Houd rekening met de leerlingpopulatie

Er is ook een leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen


Titel informatie
Corporatie

Durgut, Firdevs; Edzes, Hester; NRO, Den Haag

Auteur

Bosker, Roel

Uitgave

Den Haag : NRO, 2021

Annotatie

De leidraden zijn tot stand gekomen dankzij financiering uit het programma Onderwijskansen. Een initiatief van het NRO, het ministerie van OCW en de PO-Raad.

Publicatiejaar

2021