LETTERLICHT

Letterlicht is een online behandelprogramma voor kinderen met met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Kinderen oefenen op taal- en spellingsgebieden die kinderen lastig vinden. Kinderen oefenen online op een laptop of tablet. Letterlicht wordt gebruikt bij de dyslexiebehandelingen van de leden van onderwijszorg Nederland ONL. Kinderen gebruiken het programma zowel thuis als tijdens de dyslexiebehandelingen.

De oefeningen zijn ondersteund met gesproken tekst, kinderen luisteren éérst en gaan dan schrijven. Het uitgangspunt is het gebruik van symbolen, die de structuur van klanken en woorden vereenvoudigen. Het programma staat in directe verbinding met het digitaal logboek, zo wordt de behandeling steeds aangescherpt op basis van geboekte resultaten. Het kind werkt samen met de behandelaar op een tablet.

Onderwijszorg Nederland is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen.


Titel informatie
Corporatie

Onderwijszorg Nederland ONL

Uitgave

Den Haag : Onderwijszorg Nederland ONL, 2021

Publicatiejaar

2021