WEGWIJZER VOOR DE INTERN BEGELEIDER

Een boek dat de weg wijst in verschillende deelgebieden waar een intern begeleider mee te maken krijgt: de (nieuwe) rol binnen de school, de ondersteuning aan leerlingen, het omgaan met ouders en externe professionals, de ondersteuningsstructuur, het begeleiden en coachen van collega’s, en het samen met het team ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs. Voor elk van deze deelgebieden is een aantal richtvragen opgenomen voor een eigen (inwerk)plan. Intern begeleiders met meer ervaring kunnen deze vragen gebruiken als reflectie op hun eigen situatie. Zo kan er meer inzicht worden verkregen in hoe de rol binnen de organisatie een stap verder te ontwikkelen. 


Titel informatie
Auteur

Alem, Vivian van

Uitgave

Dordrecht : Instondo, 2021

ISBN

9789463172059

Publicatiejaar

2021