VAN LEERTHEORIE NAAR ONDERWIJSPRAKTIJK

Dit boek vertaalt leerpsychologische inzichten en onderzoeksresultaten naar leerprincipes voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het boek bevat uiteenzettingen van de belangrijkste leertheoretische principes en besteedt ook aandacht aan de rol van het geheugen tijdens het leerproces. Ook probleemoplossend handelen komt aan bod. Verder geeft het boek uitleg over leerconcepten als werkplekleren, probleemoplossend leren, onderzoekend leren, samenwerkend leren en leren als het construeren van kennis. Het boek bevat daarnaast mogelijkheden voor actieve verwerking van de leerstof in de vorm van opdrachten en casussen. Het boek bevat ook online ondersteuning via de digitale leeromgeving Prepzone op www.leertheorie.noordhoff.nl

Deze zevende editie is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten op het vlak van leertheorie en recente ontwikkelingen binnen de onderwijspraktijk. Er is ruime aandacht voor digitale leermiddelen en het gebruik van internet als inspiratiebron.

Het boek is ook als e-book beschikbaar. ISBN 9789001754341


Titel informatie
Auteur

Veen, Tjipke van der; Wal, Jos van der

Uitgave

7e herz. dr. - Groningen : Noordhoff, 2021

Collatie

248 p.

ISBN

9789001754334

Annotatie

Met lit. opg.
1e dr.: 1994

Publicatiejaar

2021