DE UITVAL VAN BEGINNENDE LERAREN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

In Nederland is sprake van een steeds toenemend lerarentekort in het basisonderwijs. Deze tekorten worden deels toegeschreven aan het vroegtijdig verlaten van beginnende leraren. Op basis van 37 studies biedt deze literatuurreview een inzicht in factoren die specifiek een rol spelen bij de uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs. Daarbij zijn factoren op leraar-, schoolorganisatie- en interventieniveau onderscheiden.

De resultaten laten zien dat zowel factoren op leraarniveau (waaronder self-efficacy en een gevoel van betrokkenheid), als op het niveau van de schoolorganisatie (waaronder een ondersteuningscultuur in de school) van invloed zijn op de uitval van starters. Daarnaast spelen specifieke interventies een rol, zoals ondersteuning door een mentor. Deze studie laat tegelijkertijd zien dat de uitval wordt veroorzaakt door een complex samenspel van deze factoren, en inzet op een enkele afzonderlijke factor niet voldoende lijkt om de uitval te voorkomen. Op basis van de bevindingen worden concrete aanbevelingen voor de praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek geformuleerd. Schoolleiders, leraren, beleidsmakers en onderzoekers kunnen de uitkomsten van deze studie gebruiken om bij te dragen aan de vermindering van de uitval van starters, wat met het oog op de lerarentekorten in deze sector van groot belang is.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Dekker, Marit; Gaikhorst, Lisa; Schreurs, Bieke

Tijdschrift

Pedagogische studi├źn

Uitgave

Jrg. 98 (2021), nr. 2 (juli)

Collatie

p. 153-175

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2021