DENKINSTRUMENTEN VOOR LEIDINGGEVENDEN IN HET ONDERWIJS
onderwijsbegeerte in de praktijk

Hulpmiddel voor leidinggevenden in het onderwijs om op basis van vijf thema’s uit de filosofie denkinstrumenten in te zetten, waarmee medewerkers aangestuurd kunnen worden. Deze instrumenten ondersteunen bovendien in het reflecteren op de eigen werkwijze in het leidinggeven aan een team. Er worden tweeëntwintig denkinstrumenten beschreven die ondersteunen bij het leidinggeven op school. Voorbeelden zijn het werkoverleg (socratisch gesprek), de multitool (creatief denken), de passer (omtrekkende beweging) en het beeldgesprek (leiding geven op afstand). Alle instrumenten zijn ontleend aan de filosofie. De gereedschappen zijn gerelateerd aan vijf thema’s: zijn, denken, doen (ethiek), taal en de mens. Deze wijsgerige thema’s sluiten aan bij onderwerpen waar leidinggevenden veel mee te maken hebben. De instrumenten zijn praktisch toepasbaar en kunnen worden benut bij onderwerpen als moreel leiderschap, het denken over vrijheid van handelen, het voeren van complexe gesprekken, de maakbaarheid van een team, diversiteit aan denkpatronen en zelfreflectie. Dit boek beschrijft bovendien vijf typen denkers (leiders): de analytische denker, de creatieve denker, de humane denker, de wezensdenker en de holistische denker. Er worden handreikingen geboden om te ontdekken welk type denkgereedschap het beste past bij de eigen stijl van leiding geven. De gereedschappen zijn gekoppeld aan (combinaties van) de typeringen. Er zijn interviews verwerkt die gehouden werden met tweeëntwintig leidinggevenden in het onderwijs en van organisaties die functioneren in een educatieve setting. Met tips van onder andere Hugo de Jonge, Henk Oosterling en Erik van ’t Zelfde. Hun good practices met bepaalde gereedschappen worden beschreven.


Titel informatie
Auteur

Bas, Jan de; Verhage, Ed

Uitgave

Antwerpen/Apeldoorn : Garant, 2021

Collatie

190 p.

ISBN

9789044137613

Publicatiejaar

2021