THEMA: BURGERSCHAP

Een reeks artikelen rondom het thema Burgerschap: 

06 Oefenen in gemeenschapszin
Met haar groep unboxte Maud Peeters de Klassebox. De Klassebox is een kistje, waarop kinderen complimenten, vragen en opmerkingen kunnen bevestigen. Met deze freinettechniek lukte het haar om haar kringgesprekken om te vormen tot werkelijke momenten van democratisch overleg: “Ik heb met de kinderen ervaren wat samenleven is en wat het met ons doet.” In dit interview vertelt Peeters over haar ervaringen met deze aanpak. 

10 De nieuwe wet ‘herziening burgerschapsopdracht’: wat je moet weten
In 2006 kwam er een wet waarmee scholen verplicht werden om actief burgerschap en sociale integratie te stimuleren. Die wet werd te vrijblijvend gevonden en in augustus 2021 treedt de herziene wet in werking. De belangrijkste punten hiervan worden besproken. Concreet wil de overheid dat iedere school actief aan de slag gaat met het bijbrengen van kennis over de Grondwet en democratische waarden enerzijds; en anderzijds met een actief oefenen op school, met de kinderen, van sociale en maatschappelijke competenties. 

12 Janusz Korczak: ‘Kinderen zijn al burgers’
De Poolse kinderarts en weeshuisdirecteur Janusz Korczak was een tijdgenoot van Peter Petersen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote gevoeligheid voor het kind als volwaardig mens. Zijn rechten van het kind, de schoolkrant en de kinderrechtbank in zijn weeshuis wijzen op de democratische principes die hij huldigde. Wie zoekt naar burgerschap, kan in Korczak een rijke bron vinden. In dit artikel wordt zijn visie besproken.

18 Het grote interview: jeugdburgemeester Anne Letink
Anne is tien, en dit schooljaar is ze de jeugdburgemeester van haar gemeente Bronkhorst in de Achterhoek. Overleg met de volwassen burgemeester vindt ze leuk, maar het gaat haar om de stem van de kinderen. Om te weten wat haar jonge streekgenoten willen, stelde Anne een kinderparlement in. In dit artikel wordt zij geïnterviewd over haar activiteiten.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Bruin, Arie de; Bors, Geert

Tijdschrift

Mensenkinderen

Uitgave

Jrg. 37 (2021), nr. 172 (april)

Collatie

p. 6-19

Publicatiejaar

2021