LEIDEN EEN OF MEERDERE HERKANSINGEN VOOR TOETSEN TOT BETERE LEERRESULTATEN EN EEN BETER LEERGEDRAG VAN LEERLINGEN IN HET VMBO?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 

Er is weinig bekend over de effecten van herkansingen op het leergedrag en de leerresultaten in het vmbo. Onderzoek in het hoger onderwijs wijst uit dat studenten toetsen minder goed voorbereiden als er veel herkansingsmogelijkheden zijn. Het moment van herkansen, de voorwaarden en de manier waarop ze meetellen voor het eindcijfer zijn daarop ook van invloed. Omdat deze effecten verschillen per student, is het lastig om algemene uitspraken te doen.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : NRO, 2021

Reeks

Kennisrotonde

Annotatie

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatiejaar

2021