OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN? BEGIN BIJ JEZELF

Dit artikel gaat over hoe leraren het beste ouders kunnen betrekken bij de school. Nu met corona de oudercontacten grotendeels online plaatsvinden, vergt dit extra moeite en aandacht. Uit onderzoek blijkt dat hoge verwachtingen van ouders het meeste effect hebben op de resultaten van leerlingen, gevolgd door het creëren van een comfortabele omgeving, aanmoediging en ondersteuning. In de praktijk blijkt dat het contact met ouders maatwerk is. Volgens Peter de Vries (onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid) is een startgesprek cruciaal. Het is belangrijk dat er als leraar vertrouwen wordt opgebouwd met ouders. Ook is het belangrijk dat ouders elkaar onderling leren kennen. Pas als de basis goed is, kan de betrokkenheid worden vergroot. Hierbij is enthousiasme en stimulatie van het hebben van hoge verwachtingen van een kind belangrijk. 

Meer tips voor ouderbetrokkenheid zijn:

  • Vraag ouders over hun eigen schooltijd
  • Maak gesprekken met ouders adaptief
  • Maak een digitaal klassenboek
  • Maak korte filmpjes om ouders op de hoogte te houden
  • Koppel ouders aan elkaar
  • Krijg je echt geen contact met ouders? Stap op je fiets, bel aan en ga het gesprek aan.

Links
Titel informatie
Corporatie

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2021

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2021