BETROKKEN : SAMEN OPVOEDEN, NAAR EEN GELIJKWAARDIGE SAMENWERKING TUSSEN OUDERS EN KINDCENTRUM

In dit inspiratiedocument wordt de positie van ouders binnen de ontwikkeling van kindcentra vanuit verschillende perspectieven belicht. Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips wordt getoond hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, en hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. De handreiking is bedoeld voor professionals die aan de slag willen met het vormgeven van het PACT tussen ouders en kindcentra.


Titel informatie
Corporatie

PACT voor Kindcentra

Uitgave

Pact voor kindcentra, 2021

Collatie

11 p.

Publicatiejaar

2021