REKENXL

Rekenmateriaal voor sterke rekenaars in groep 3 t/m 8. RekenXL is naast de reguliere rekenmethode in de klas te gebruiken, maar de projecten zijn ook te gebruiken voor reken-plusklassen. RekenXL is geen verzameling losse opgaven, maar is als een samenhangende methode uitgevoerd. Elk leerjaar biedt ruimte voor 8 projecten van 4 weken. De XL-kinderen kunnen de projecten zelf of met elkaar kiezen. Bijvoorbeeld een verdiepend vervolgproject met moeilijkere opdrachten over hetzelfde onderwerp of juist een project over iets nieuws. Elk project heeft een vaste opbouw. De kinderen werken steeds naar een eindopdracht toe, die ze voor de hele klas presenteren. De extra instructie is minimaal: 2 x 10 minuten per week. 

Er is ook al materiaal voor groep 3. Vanwege het leesniveau in deze groep is het aanbevolen om de projecten pas na de kerstvakantie in te zetten. In plaats van een eindopdracht doen de XL-kinderen in groep 3 een startactiviteit met de hele klas.

RekenXL bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes voor de kinderen. Dit zijn omkeerboekjes: aan de ene kant een project in het domein Getallen en Bewerkingen, aan de andere kant een project in het domein Meten en Meetkunde. Er zijn 8 projecten per leerjaar, dus 4 omkeerboekjes. Elk project start met een introductiepagina. De opdrachten daarna worden steeds abstracter en complexer. Dan volgt de XL-opgave, de allerpittigste opdracht. De kinderen sluiten het project af met een eindopdracht.

RekenXL is beschikbaar vanaf schooljaar 2021/2022. 


Titel informatie
Uitgave

Den Bosch : Malmberg, 2021-

Publicatiejaar

2021