TEUGELS AANTREKKEN OF LATEN VIEREN?
kinderen met zelfregulatieproblemen

Een artikel over het oplossen van problemen bij zelfregulatie van kinderen in de klas. Op school is zelfregulatie belangrijk om taakgericht te kunnen werken en bij het functioneren in de groep. Uit onderzoek blijkt dat een goede zelfregulatie een voorwaarde is om te kunnen functioneren  op school en optimaal te profiteren van de leeromgeving. Sommige kinderen lukt het alleen nog niet om deze vaardigheden te laten zien, in combinatie met de verschillende eisen die de situatie aan hen stelt. Doordat deze eisen hoger zijn dan dat het kind aankan, laat hij zich steeds afleiden. Door erachter te komen welke factoren eraan bijdragen dat een kind wél grip kan houden, kan een leerkracht achter de onderwijsbehoeften komen op de momenten dat de eisen vanuit de taak of de omgeving hoger worden.

Kinderen ontwikkelen grip op hun gedrag en emoties, door eerst van buitenaf sturing te krijgen. Om die grip over te dragen, is het belangrijk om samen met het kind in gesprek te gaan. Het artikel biedt zeven praktische handvatten om dit te doen, zoals het in kaart brengen van de momenten en het vragen stellen over situaties waarin hij of zij tevreden is. Op deze manier leert het kind om eigenaar te zijn van zijn eigen (leer)ontwikkeling.


Titel informatie
Auteur

Wally, Tamara

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 6 (februari 2021)

Collatie

p. 34-37

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen