MOTIVEREN TOT LEESONTWIKKELING
leesbevordering in de klas

Een artikel over leesbevordering. Uit de resultaten van PISA-2018 blijkt dat de leescirkel voor leesbevordering van Aidan Chambers niet volstaat. Uitgangspunt in dit model is ‘de helpende volwassene’ die de juiste motiverende leesvoorwaarden schept. Deze methode is gefocust op dát leerlingen lezen en niet wát leerlingen lezen. De Onderwijsraad en de Raad van Cultuur stellen dat het probleem volgens hen niet alleen is dat leerlingen te weinig lezen, maar juist dat er te weinig ‘diep’ wordt gelezen. Hieronder wordt verstaan het lezen van langere teksten en het doorgronden van de samenhang en de betekenis ervan.

De ontwikkeling van diep lezen kan begeleid worden door het houden van een leesgesprek en het opstellen van een leesplan met een individuele leerling. Verder kunnen de ‘leestreden’ de leerkracht helpen om boeken op toegankelijkheid te onderscheiden. De trap telt vier leestreden die oplopen in complexiteit: stripverhalen/tijdschriften, recreatieve boeken, explorerende boeken en reflectieve boeken.


Titel informatie
Auteur

Bemer, Anneke

Tijdschrift

JSW (Jeugd in school en wereld)

Uitgave

Jrg. 105 (2020-2021), nr. 6 (februari 2021)

Collatie

p. 12-15

Annotatie

Literatuurlijst op: www.jsw.nl/artikelen