MET PLEZIER NAAR SCHOOL
de onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen

Een boek over het belang van ouderbetrokkenheid en positief samenwerken en wat leraren kunnen doen om de betrokkenheid van ouders te vergroten en de samenwerking te verbeteren. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van ouders en hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun dochter of zoon. Het is geschreven voor ouders door ouders. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast. Er wordt in dit boek veel aandacht besteed aan het in gesprek gaan met elkaar; of het nu om de ‘gewone’ start- en voortgangsgesprekken gaat, of over gesprekken die te maken hebben met extra ondersteuning.
Het boek bevat voorbeelden en praktische tips, waarmee ouders hun ervaringskennis kunnen inzetten voor dat ene doel: je kind gaat met plezier naar school. Het boek is ook bedoeld voor professionals en buddy’s die ouders hierbij willen ondersteunen en coachen.

Bij het boek zijn posters beschikbaar die in school opgehangen kunnen worden over positieve ouderbetrokkenheid en de rol van school en ouders. De posters zijn in het Arabisch, Engels, Nederlands, Pools en Turks beschikbaar.


Titel informatie
Auteur

Pameijer, Noƫlle

Uitgave

Huizen : Uitgeverij Pica, 2021

Collatie

184 p.

ISBN

9789493209282

Publicatiejaar

2021