IS GESCHIEDENISLES VOOR LEERLINGEN IN GROEPEN 3-5 WEINIG ZINVOL OMDAT HUN BESEF VAN TIJD ZICH NOG MOET ONTWIKKELEN? OF ONTWIKKELEN JONGE LEERLINGEN JUIST TIJDSBESEF TIJDENS DE GESCHIEDENISLESSEN?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 

Geschiedenisles voor jonge leerlingen, vanaf vijf jaar, is zinvol. Vanaf die leeftijd kan de leerkracht leerlingen helpen een eenvoudig historisch tijdsbesef te ontwikkelen. Op latere leeftijd verdiepen ze dit historisch tijdsbesef. Ze kunnen dan bijvoorbeeld jaartallen koppelen aan periodes in de geschiedenis. De ontwikkeling van historisch tijdsbesef is een essentieel doel bij geschiedenisonderwijs; dit staat los van de ontwikkeling van besef van klok- en kalendertijd. Tijdbalken ondersteunen leerlingen om overzicht te krijgen, chronologie zichtbaar te maken en verbanden te leggen.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : NRO, 2021

Reeks

Kennisrotonde

Annotatie

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatiejaar

2021