BIJZONDER ONDERWIJS EN GELOOFSOVERTUIGING IN DE PRAKTIJK

Een artikel over verschillende geloofsovertuigingen in het onderwijs. Scholen die onderwijs verzorgen vanuit een geloofsovertuiging vallen onder het bijzonder onderwijs. Aan bod komen een protestant-christelijke, rooms-katholieke, islamitische, joodse, hindoe- en reformatorische school. Tekst in combinatie met video's gemaakt op de verschillende scholen vertellen hoe het er aan toe gaat bij het bijzonder onderwijs. Zo wordt er op de protestants-christelijke school samen gebeden, komt er op de rooms-katholieke basisschool regelmatig een pastoor, zijn er op de islamitische school koranlessen, duren de lesdagen op de Joodse school vaak tot half zes, lig de nadruk op de hindoe basisschool op het respecteren van elkaar en andere religies en op de reformatorische school vormt de bijbel de grondslag waarop leren is gebaseerd. 


Links
Titel informatie
Corporatie

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2021

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2021