HOE KUNNEN SCHOLEN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS THUIS VERSTERKEN?

Een online artikel over de ouderbetrokkenheid thuis. Onder ouderbetrokkenheid thuis wordt verstaan dat ouders met hun kind in gesprek gaan over school en dat zij een omgeving creëren, die in het verlengde ligt van leren op school. Aspecten die hier een rol bij spelen, zijn onder andere: hoge verwachtingen hebben over schoolwerk en het stimuleren van de nieuwsgierigheid en de drang om te leren bij het kind. 

Thuisbetrokkenheid is het meest effectief als het kind er zelf voor openstaat en de betekenis van succes op school beter begrijpt. Onderzoekers vonden een positief verband tussen de schoolprestaties van kinderen en een autoritatieve opvoedingsstijl, een stijl die begripvol is maar waarin duidelijke grenzen worden aangegeven. Deze stijl is namelijk vergelijkbaar met de stijl die veel scholen hanteren. Echter kunnen ouders ook doorslaan in hun betrokkenheid, hierdoor kan een kind de betrokkenheid ervaren als bemoeizucht of ondermijning van de eigen autonomie. 

De betrokkenheid van ouders wordt nogal eens verkeerd ingeschat door leraren. Zij meten deze bijvoorbeeld af aan de participatie van ouders op school, maar dit hoeft niet altijd iets te zeggen over de betrokkenheid thuis. Tot slot worden enkele instrumenten genoemd om de betrokkenheid van ouders thuis te stimuleren, dit zijn onder andere: informatie vanuit school, de intake voor aanmelding bij de school, huisbezoek of workshops voor ouders. 


Links
Titel informatie
Corporatie

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2021

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2021