LEESBEVORDERING
hoe je als pedagogisch medewerker voor leesbevordering en leesplezier zorgt

In dit artikel wordt beschreven hoe er het hele jaar door, ook buiten de Kinderboekenweek, kan worden gewerkt aan leesbevordering. De mogelijkheden zijn eindeloos. Experts Kees Broekhof en Annette Janssen vertellen over het belang van leesbevordering en geven tips.

Leesbevordering is het stimuleren van lezen en dat begint bij het voorlezen van kinderboeken. Lezen is niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, maar heeft effect op zoveel meer. Door voorgelezen te worden krijgen kinderen de gelegenheid om op persoonlijk, sociaal en cognitief niveau te groeien. Ook worden kinderen door te lezen geholpen bij de uitbreiding van de woordenschat, het formuleren van zinnen en het leren van verschillende manieren om zich uit te drukken. Verhalen hebben ook een eigen taalwereld, vooral prentenboeken hebben volgens Broekhof een compleet eigen taalwereld. Dit geeft aanleiding voor gesprekjes.

Kunst van Lezen is een landelijk leesbevorderingsprogramma met een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het programma stelt tools beschikbaar om leesbevordering tot leven te brengen. 
Kinderen verschillen in niveau en ontwikkeling, ook op leesgebied. De kinderopvang is de plaats om lezen voor elk kind toegangelijk te maken en een leesroutine te ontwikkelen. Ook de thuissituatie is voor alle kinderen van belang. Pedagogisch medewerkers kunnen ouders verleiden om mee te doen. 

Annette Janssen beveelt het maken van een woordweb aan, kies een verhaal dat aansluit bij de belevingswereld. Kees Broekhof beveelt digitale prentenboeken aan. Tevens geven zij nog een aantal praktische tips voor ouderbetrokkenheid bij leesbevordering:

  • Richt een voorleestafel in
  • Deel boekentips op het ouderportaal
  • Doe de voorlessessie net voordat de ouders komen
  • Organiseer een voorleesontbijt of een ouderavond over voorlezen

Titel informatie
Auteur

Suikers, Rosa

Tijdschrift

Kiddo

Uitgave

Jrg. 21 (2020), nr. 5 (september)

Collatie

p. 20-22

Publicatiejaar

2020