BRUGGEN BOUWEN MET OUDERS
ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Een artikel over de ouderbetrokkenheid. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie, ouderverantwoordelijkheid en ouderbetrokkenheid. Onder ouderparticipatie wordt verstaan dat ouders meehelpen op school. Ouderverantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen, in het VO is het streven om deze te verminderen. Ouderbetrokkenheid is in het VO belangrijk. De visie die in dit artikel gehanteerd wordt, is: 'School en ouders werken effectief en efficiënt samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven. Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.'

Specifiek voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 zijn positieve effecten van ouderbetrokkenheid gemeten, bijvoorbeeld bij taal- en wiskundeprestaties. Het gaat hierbij vooral om thuisbetrokkenheid, de betrokkenheid die ouders thuis tonen. Door goed contact en een optimale samenwerking met ouders, leer je als docent leerlingen in z’n totale ontwikkeling beter kennen en is het gemakkelijker hen meer te stimuleren en te motiveren.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Tijdschrift

Bij de les

Uitgave

Jrg. 17 (2020-2021), nr. 2 (oktober 2020)

Collatie

p. 12-14

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2020