VAN THEMATISCH WERKEN NAAR THEMATISEREN
interactie en spel met kinderen van 3 tot 7 jaar

Peuters en kleuters gebruiken hun eigen leefwereld als vertrekpunt om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe meer zij betrokken zijn bij de inhoud, hoe intenser kinderen leren. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt ook beïnvloed door professionals zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten, omdat zij op een beredeneerde en planmatige manier vaardigheden en kennis van de wereld aanbieden in hun onderwijs.

Het werken met een thema dat door middel van spel en interactie wordt aangeboden is daarbij een gangbare werkwijze. Werken met een thema wordt thematiseren als de aanpak en uitvoering van onderwerpen uit het thema een gezamenlijk en dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen is.

Dit boek biedt professionals die werken met kinderen tussen de 3 en 7 jaar een handreiking om het thematiseren in de eigen praktijk uit te voeren. Wanneer er gewerkt wordt met thema’s uit een kleutermethodiek, dan kan deze uitgave als bron gebruikt worden. Wanneer zelf thema’s ontworpen worden, dan kan het onderwijs met deze aanpak nog verder versterkt worden.


Titel informatie
Auteur

Bouwman, Aafke; Houtsma, Sigrid; Mulder, Margreeth

Uitgave

Huizen : Uitgeverij Pica, 2021

Collatie

188 p.

ISBN

9789493209176

Publicatiejaar

2021